SENESTE NYTPOLITIKERHVERVKULTUR & FORBRUGØKONOMIMAGASINER

Mirjam Gelfer-Jørgensen: Dialog med samtiden - Radio Update Mirjam Gelfer-Jørgensen: Dialog med samtiden

KULTUR OG FORBRUG:
MAGASIN:

Af: Hanne Bærentzen
Radio Updates magasin redaktør.

Foto af forside fra forlaget

Arkitekten Martin Nyrops samlede værk

Selvom Nyrop 1849-1921 har stået for nogle af Danmarks største og mest monumentale bygninger, har han også tegnet helt beskedne huse - og det er overalt karakteristisk, at han har interesseret sig for enhver detalje i alle værkerne.

De sidste og de første årtier omkring år 1900 var i Danmark velsignet med talent og tanker hvad angik arkitektur - hjulpet godt på vej af urbaniseringen af København, for der var simpelthen brug for mange huse. Nyrop var med til det hele: I 1870’erne studerede han på Kunstakademiet og foretog en to-årig studierejse til Sydeuropa - ikke mindst Italien, som han senere vendte tilbage til. Han sendte mange og udførlige breve hjem til blandt andre sin søster og svoger, og hans skitsebøger og tegninger fra rejserne er bevarede - det er ekstremt omhyggeligt udførte tegninger, der i dag ligger på Det Kongelige Bibliotek - og en del er gengivet i bogen. I Danmark fik han en stor omgangs-og vennekreds blandt andre arkitekter, og han var i perioder også ansat hos andre arkitekter bl.a. en kort tid hos Meldahl og i længere tid (fem år) hos Vilhelm Dahlerup, Glyptotekets første arkitekt. Glyptotekets anden arkitekt, Hack Kampmann var en god ven af Nyrop - og en del rejser foretog de sammen. I 1884 etablerede Nyrop sin egen tegnestue.

Men lad os nu se på nogle af hans værker: i 1889 blev der vedtaget en lov om, at der skulle bygges tre landsarkiver - et i Viborg, et i Odense og et i København. Hvert arkiv skulle også omfatte en bolig til arkivaren samt en læsesal - og byggematerialet skulle være sten hele vejen igennem af hensyn til brandfaren. Der blev udskrevet en konkurrence - og Martin Nyrop kom til at stå for landsarkivet for Sjælland, som blev bygget 1891-92. Stringent form hedder det kapitel, hvor vi kan læse om landsarkivet, som er strengt rektangulært og nærmest virker lidt utilnærmeligt med sine små døre og smalle vinduer. Arkivarboligen er for længst revet ned. Også arkivet skulle egentlig være revet ned, men det blev afværget, og tanken er nu, at det indre skal omdannes til en forretningsgade i to etager, fortæller Gelfer-Jørgensen. Landsarkivet for Sjælland ligger på Nørrebro lige ved Ringmetroens station ’Nuuks Plads’, hvor en lokalplan altså snart skal realiseres.

Bogens titel er Dialog med samtiden og undertegnede anmelder har spekuleret på, om forfatteren har Nyrops samtid i tankerne - eller om det snarere er dialog med vores tid? Måske begge dele er relevant: f.eks sammenligner Gelfer-Jørgensen Nyrops Stadsarkiv med Herholdts godt 30 år ældre Universitetsbibliotek - begge bygninger er strengt rektangulære med dejlige røde mursten, medens forfatteren alligevel peger på væsentlige forskelle. Dialogen med nutiden udspiller sig lige nu, hvor det f.eks. bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske med Nyrops bygning i forbindelse med lokalplanen for området.

Københavns Rådhus er uden diskussion et hovedværk blandt Nyrops mange bygninger, men også et hovedværk i dansk arkitektur. Hvordan det foregik, da byen skulle have et nyt rådhus, er en spændende fortælling her i bogen - fortalt ikke bare om arkitektkonkurrencen i ord, men også i billeder i kraft af de mange forslag fra de konkurrerende arkitekter, der lykkeligvis stadig foreligger i Københavns Stadsarkiv. Konkurrencen forløb i to etaper - først med skitser - her indkom 15 forslag og endelig den afgørende runde, som Nyrop vandt. Kapiteloverskriften her er Ideologisk arkitektur, og hvordan (og hvorfor) forskellige stilarter her er oppe mod hinanden, er der gjort grundigt rede for med udgangspunkt i, at Nyrop her ikke mere var afhængig af ’Kunstakademiets rigoristiske stilmanual’, men valgte sine både store linjer og detaljer suverænt og helt frit ud fra egne erfaringer og inspirationer - og altså uden direkte forbilleder. Forfatteren formulerer det sådan, at hun ved gennemgang af hans talrige skitser kun fandt et eneste direkte forbillede til noget på Rådhuset - og det var formen til en række papirkurve i form af kobberspande….Bygningen rummer mange forskellige funktioner, som Nyrop har haft fuldt overblik over samtidig med, at han har givet bygningen et præg af detaljerigdom fra øverst til nederst, som i Mirjam Gelfer-Jørgensens formulering er uden sidestykke i nyere dansk arkitektur.

P.S.Krøyer: Nyrop og medarbejdere, Kbh.Rådhus, bibliotek,HBfoto

Rådhuset gløder med sine røde mursten i forskellige nuancer af rødt afhængigt af brændingstiden. Nu var mursten ikke det eneste materiale, som Nyrop holdt af. Indvendigt er der søjler af bornholmsk granit et sted og et andet sted er søjlerne norsk marmor, og træ er overalt udnyttet fint til lofter, paneler, døre og møblement. Elektricitet var ny på den tid - og lamper af enhver slags samt installationen bagved, kunne arkitekten tegne, så det passede til den samlede indretning af rummet. Nyrops hovedtanke var at skabe et helstøbt kunstværk, og meget er stadig bevaret. Men skiftende borgmestre har mange gange erstattet den originale indretning af deres kontor med, hvad de nu selv lige foretrak. Det lykkedes endda for Ritt Bjerregaard, da hun en periode var overborgmester, at få dispensation fra Kulturstyrelsen til at fjerne både vægpaneler og inventar i sit kontor, som i stedet blev udstyret med et moderne hvidt kontorinventar. Gelfer-Jørgensen undrer sig over, at det ikke kan lade sig gøre at frede et helstøbt kunstværk, som Rådhuset udgør, men hun glæder sig samtidig over, at rigtigt meget faktisk er bevaret. Det er svært ikke at være enig med hende i begge dele.

Kbh.Rådhus, Trappe, Foto: Pernille Klem

Rådhuset er prydet med mange skulpturer - en del af dem ved billedhugger Anders Bundgaard - jeg har f.eks. glædet mig over at se Vejvæsenets indgang prydet med en god gammeldags brolæggerjomfru. En lillebitte detalje ses på kanten af loftet i Magistratens mødesal: to-tre små duer sammen med to meget eftertænksomme ugler. Fugle er meget gennemgående i Nyrops værker. Nyrops projekt omfattede også rådhusklokkerne - de har deres egen interessante historie, som også fortælles i bogen - inklusiv en sur kommentar i et samtidigt, populært blad, der om de høje toner fra klokkerne skrev, at ” Københavnerens Sind er i Oprør”.

Nyrop var selv bekymret for, at netop alle disse detaljer, skulle gå ud over helheden i bedømmelsen og ’det fik han desværre ret i’, skriver Gelfer-Jørgensen, for mens københavnerne ser ud til at have taget det nye rådhus til sig, var Nyrops samtidige og efterfølgende fagfæller ikke særlig positive. Ikke mindst Ferdinand Meldahl, historicismens arkitekt over dem alle. Han var direktør for Kunstakademiet og desuden medlem af borgerrepræsentationen, og han var derfor oplagt som faglig repræsentant i det udvalg, der skulle vælge vinderen i den nævnte konkurrence om projektet med det nye rådhus. Hans klare ønske var en bygning med ét homogent udtryk - og det harmonerede ikke med Nyrops projektforslag, som jo endte med at vinde. Til gengæld tabte Nyrup i 1903 konkurrencen om et nyt Christiansborg. Her sad Meldahl igen i bedømmelsesudvalget, der mente, at Nyrups forslag manglede ’ noget i den festlige værdighed.’

Ikke så snart var Københavns Rådhus færdigt, før Nyrop var i gang med Eliaskirken på Vesterbros Torv. Kirkefondet havde i 1898 købt et hus der på torvet, som så skulle erstattes af en kirke. Der ligger den så nu - (undertegnede kommer meget tit forbi) - og ser ud, som om den har været netop der siden tidlig middelalder. Men de to etageejendomme på hver side, lå der altså først, og det må teknisk have været lidt af et job at få kirken med sine to massive tårne bygget ind i husrækken. Men det er lykkedes i den grad. Billedet i bogen af kirkens facade mellem de to nabohuse viser det geniale i Nyrops valg af sten, hvor grålige bornholmske sandsten groft tilhuggede giver perfekt samspil til den ene nabos hvidpudsede og den andens røde facade. Det har været en måske endnu større udfordring at få lys - meget lys - ind i kirkens indre, som selv bidrager med helt lyse sten. Opgaven blev løst ved kombination af et glasoverdækket tag og mange og forskellige typer vinduer.

Eliaskirkens lyse indre, Foto: Pernille Klem

Ikke så snart var Eliaskirken færdig i 1908, før Nyrop fik overdraget projektet med Bispebjerg Hospital. Københavns stadsarkitekt Ludvig Fenger havde ganske vist udarbejdet en plan for byggeriet, men døde i 1905, før en egentlig projektering kunne komme i gang. S 236. Overskriften på dette kapitel er Prunkløs funktionalitet - enkeltheden er nu ved at blive det moderne. Funktionalitet er også vægtet højt - hospitalet fungerer jo stadig den dag i dag - og der var også fra begyndelsen disponeret med fremtidige udvidelser. 18 maj1921 døde Martin Nyrop på Bispebjerg Hospital.

Det er på ingen måde en ’læselet’ bog - og det har intet at gøre med, at den vejer op mod 3 kg. Jeg anbefaler at lægge bogen på et godt solidt bord (ikke et coffee table), hvor den ligger fint åben på opslag - og så gå i gang. Den er på den ene side krævende at læse, på den anden side spændende med alle de vinkler på Nyrops værker, som forfatteren lokker med. Så er der jo billederne i utrolig flot gengivelse - og det gælder alle billeder også de gamle tegninger og skitser på gulnet papir. Bortset fra et par ganske få gamle sort-hvide fotos er alle billeder i farvegengivelse - for i Nyrops arkitektur betød farverne næsten lige så meget som formerne - hvis nogen er i tvivl, så prøv i stikordsregistret at slå op under ’farver’!

Det er en enorm bedrift Mirjam Gelfer-Jørgensen har præsteret med den store og smukke bog, der her foreligger: det er virkelig hele arkitektens sum af værker, hun har gennemgået, analyseret, diskuteret og også perspektiveret til samtidens andre arkitekter og deres værker. Ikke altid en let opgave, er hun klar over, og hun karakteriserer selv situationen med kommentaren ’ inden for de humanistiske videnskaber er absolut objektivitet mere eller mindre utopisk’. Forfatteren Mirjam Gelfer-Jørgensen er dr.phil., tidligere overbibliotekar og souschef ved Kunstindustrimuseet (nu Danmarks Designmuseum).

Fotografen Pernille Klem har stået for langt de fleste ny optagede fotos. Der er lagt meget arbejde og omhu i den grafiske tilrettelæggelse og omslag ved Carl-H.K. Zakrisson.

Bogen er også meget værdifuld, fordi der er medtaget et væld af skitser, tegninger og ikke mindst omhyggeligt gennemførte opmålinger fra Nyrops side af bygninger både herhjemme og fra rejserne til Italien. Noter, bibliografi og register er meget brugervenlige, og af den grund vil bogen være et fint arbejdsredskab fagligt - og en smuk vej ind i Nyrops værk.

Bogen i fast indbinding på 472 sider er udgivet af Strandberg Publishing med støtte fra en række fonde.
Sendt 30. august 2023Send en bekendt en mail med link til dette interview - klik her:.

KLIK PÅ PILEN I DEN GRÅ BJÆLKE
TIL VENSTRE HVIS LYDEN IKKE STARTER:Lyd: Copyright Radio Update
HØR OGSÅ TIDLIGERE INTERVIEWS MED SAMME EMNE
Mirjam Gelfer-Jørgensen: Dialog med samtiden
Katrine Marie Guldager: Endnu en dag i Guds skaberværk
Maren Uthaug: Ting jeg gjorde i 10 år
Bonnie R. Mürsch & Jens Peter Munk: Dragespringvandet
Glyptotekets arkitektur
RADIO UPDATE
- radio der giver mening

Blandede interviews og korte nyheder
Klik på nyheder og interviews og hør dem enkeltvis - Brug søgefeltet med et ord for at finde et bestemt interview eller emne.
Søg på RadioUpdate
- skriv et enkelt ord
                                                                                      Sådan får du dit hus til at stige 50.000 kr. i værdi
KULTUR & FORBRUG:
Der er dokumentation for, hvad der får boligen til at stige i værdi. Og energiforbedringer ligger højt på listen.

Design og høje forventninger til danske eksportvarer
ERHVERV:
Radio updates serie om de fem vigtigste områder indenfor eksport. I dette afsnit handler det om funktion og design. Næsten 40 pct. af eksportsalget er up-marked produkter, hvor køberne har en forventning om merværdi, for eksempel via design.

- flere interviews om emnet

Historier fra Frederiksberg på kryds og tværs
KULTUR & FORBRUG:
Det er få, der kender hovedstadsområdet så godt som Peter Olesen, der veloplagt sammen med fotografen Kurt Rodahl Hoppe har bevæget sig på kryds og tværs gennem Frederiksbergs grønne områder, langs Frederiksberg Allé og Gammel Kongevejs statelige ejendomme og rundt om gamle industriejendomme.

- flere interviews om emnetHan satte Danmark på verdenskortet
ERHVERV:
De opfindsomme danskere. I dette afsnit af vores serie om danskere, der har udrettet noget særligt skal vi helt tilbage til 1676. Opdagelsen af at også lyset har en hastighed satte Danmark på verdenskortet.

- flere interviews om emnet


KORT NYT
Andelen af elbiler på de danske veje fortsætter med at stige

KORT NYT
Priserne står stille fordi inflationen er gået i nul
Det uerstattelige menneske
KULTUR & FORBRUG:
Udstillingen på Louisiana med denne titel stiller mennesket over for kunstig intelligens, som brager frem og lokker med hurtige informationer og opgaveløsninger.

- flere interviews om emnet


Amsterdam
KULTUR & FORBRUG:
Glimt fra en europæiske storby - og dens Modstandsmuseum.

- flere interviews om emnet


KORT NYT
Antallet af administrative byrder er eksploderet viser ny opgørelse

KORT NYT
Mindre bøvl kan give virksomheder og det offentlige masse af ny arbejdskraft
GPSen sladrer når de ansatte kører for tidligt hjem
ERHVERV:
Kontoret hjemme i virksomheden kan nemlig følge med i om medarbejdernes bil rent faktisk er ude ved kunden. Og hvad nu hvis bilen pludseligt kører til indkøbscenteret eller forlader arbejdspladsen langt tidligere end det er aftalt.

- flere interviews om emnetKøbenhavns Murerlaug 1623 - 2023
Foto af forside fra forlaget

Murede huse kan bevares og restaureres, sådan skriver Oldermand Christian Dahl Pedersen i sit forord til bogen om Københavns Murerlaug, som fejrer laugets 400 år.


- flere interviews om emnetC. Monggaard og J.W. Jensen: De stærke kvinder fra Matador
KULTUR & FORBRUG:
Foto af forside fra forlaget

”Det er noget af det bedste, vi nogensinde har lavet. Simpelthen.”


- flere interviews om emnet


DE OPFINDSOMME DANSKERE
- RADIO DER GIVER MENING


De opfindsomme danskere: Super iværksætteren


Dansk opfindsomhed satte spor i verdens bølger


Danmark kunne have været først med bilindustri


UPDATE TEMA - TEMA UPDATE
FOKUS OG TILBAGEBLIK PÅ UDVIKLINGEN
Elsker du at hade dine fjender


Sådan spørger Mikkel Thorup i lille bog med titlen Fjendskab, der er udkommet i serien 'Tænkepauser' på Aarhus Universitetsforlag.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Tine Wøbbe og Kristina Antivakis: De siger jeg er psykopat
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget

Bogens titel leder over til spørgsmålet om, hvem en psykopat egentlig er - og allerede i forordet kommer svaret. Det handler om mennesker med dyssocial personlighedsstruktur, - og (står der videre) ”de har ikke selv et problem med deres opførsel, men mener derimod, at alting er alle andres skyld” ....


Marco Malvaldi: En speget affære
MAGASIN:
Her er en rigtig god gammeldags krimi - en af slagsen ’Hvem gjorde det?’ ’Var det virkelig butleren’ eller ’ Var det måske slet ikke nogen? ’ Alt det kommer jeg naturligvis tilbage til! ....


Pernille Stensgaard: Hvad jeg ved om kvinder på heste
MAGASIN:
Felix gransker mig roligt over en afgrund af ikke-forståelse; jeg betragter ham kærligt over en afgrund af ikke-forståelse.....


Trap Færøerne – et bind i værket Trap Danmark
MAGASIN:
Udsigt til Tindholmur fra Bøur. Foto: Olavur Frederiksen, 2021. Et sted på Færøerne ville man i 1959 anlægge en ny vej. Men uheldigvis lå der en kæmpesten lige midt på den planlagte vejba....

Historien om perler og hvordan de bruges
En bog om de perler, der i århundreder har fascineret og prydet alle fra borgerskab til kongehuse. Nina Halds bog er en del af serien om diamanter, guld og ædelsten.....

Per Øhrgaard: Eftertanker
MAGASIN:


MERE FRA FORSIDEN LIGE NU
RADIOUPDATE 11/12 - RADIO DER GIVER MENING


Birgitte Rahbek Kornum: Sover du?
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget

Ingen slipper gennem tilværelsen uden perioder med søvnforstyrrelser. Sådan lyder overskriften til et af bogens kapitler. ....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Nanna Hyldgaard Hansen: Staycation Danmark - med børn
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget

Forfatteren er med sin familie - mand og to børn - på vej fra Stevns til Faxe ad de små veje - de er ude på den ferieform de foretrækker, nemlig steder i Danmark med mulighed for oplevelser - og meget gerne smuk natur, Staycation! ....


- flere interviews om dette emneSådan får det lille firma flere kunder
ERHVERV:
Glem alt om gammeldags annonce, og grib selv mulighederne for at fotografere og vise kunderne, alt det flotte man laver via nettet. Men det skal gøres på en helt særlig m....


- flere interviews om dette emneGenvind magten over teknologien i hjemmet
Har dine gadgets, TV-skærmen og højttalerne taget magten fra indretningen i hjemmet? Lyt med og få råd om hvordan du genvinder kontrollen.....


- flere interviews om dette emneUndgå snyd ved bilhandel på nettet
ERHVERV:
”Vi får jævnligt henvendelser fra folk, som er blevet mistænksomme i forbindelse med en bilhandel på nettet. Svindelnumrene er dog ikke mere udspekulerede, end at man med....


- flere interviews om dette emneDen lille guide til Penge, Krak og Bobler
ERHVERV:
Martin Mygind fortæller i sin bog den spændende historie om udviklingen af det betalingsmiddel, som vi kalder ’penge’.....


- flere interviews om dette emne


Små klasser giver ikke fagligt dygtigere elever
POLITIK:
En forskningsoversigt viser, at antallet af elever i en klasse kun betyder ganske lidt for de faglige resultater.....


- flere interviews om dette emneEva Ravnbøl: Guds eget køkken
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget

At prøve at hale opskrifter ud af italienere er en næsten umulig opgave, ....


- flere interviews om dette emneTEMA LIGE NU PÅ RADIO UPDATE
LYT TIL 3 PROGRAMMER FRA RADIO UPDATE, DER GIVER VIDEN OG INSPIRATION 
- RADIO DER GIVER MENING


Nyd en sommerdag med jomfruhummer på Læsø


Lej din egen herregård i en uge - lev som grever og baroner


50 oste - og hvad man drikker til dem


OM RADIO UPDATE - RADIO DER GIVER MENING

OM RADIO UPDATE:

   

REDAKTIONEN

FIND OS PÅ FM, NET m.v.  

MÅL & INDHOLD

BRUG AF LYD  

KONTAKT OS

TIPS OG FORSLAG


GÅ TIL FORSIDEN VED AT KLIKKE HER