SENESTE NYTPOLITIKERHVERVKULTUR & FORBRUGØKONOMIMAGASINER

Jørgen Kreiner-Møller: Kirkens nye huse - Radio UpdateJørgen Kreiner-Møller: Kirkens nye huse

KULTUR OG FORBRUG:
MAGASIN:

Af: Hanne Bærentzen
Radio Updates magasin redaktør.

Foto af forside fra forlaget
Hvad er en kirke i bygningsmæssig forstand, og hvordan skal en ny kirke udformes?

Gode spørgsmål, som forfatteren selv stiller i det indledende kapitel i sin bog om de kirker, der er bygget i dette årtusinde – eller er nyindrettede i denne periode.

Jørgen Kreiner-Møller er selv arkitekt og byggeøkonom, og bogen er skrevet helt klart ud fra netop arkitektens blik, men også med øje for billedkunsten og dens funktion i kirkerummet.

Siden årtusindskiftet er der i Danmark bygget 14 helt nye kirker, hvoraf én er en fængselskirke (en såkaldt ’funktionskirke’) og de 13 er sognekirker. Ud af de 14 har forfatteren valgt seks kirker, som han beskriver grundigt: det er fængselskirken og fem sognekirker, alle fem såkaldte annekskirker, altså kirker bygget i et sogn, hvor der i forvejen er en kirke, som bare er blevet for lille til et sogn med et meget større antal mennesker, end kirken oprindeligt var bygget til.

Kirkerne er valgt ud fra deres arkitektoniske værdi, skriver han, og giver samtidig i et indledende afsnit indblik i sin forståelse for en kirkes ” fysiske ramme omkring…centrale kirkelige handlinger, som er gudstjeneste med salmesang, forkyndelse, dåb og nadver” og han kritiserer en beskrivelse af en kirke, fordi det nærmest lyder som et ”medborger – eller forsamlingshus”. Indledende til hver af de fem sognekirker er et smukt oversigtsfoto af kirken set udefra. Her har fotografen omhyggeligt sørget for at vise kirken i forbindelse med omgivelserne. Derpå følger tekst og detailbilleder samt tegninger og grundplaner – og til afslutning en samtale om kirken med en ”relevant person”. Kreiner-Møllers tekster giver alle relevante oplysninger om hele processen med beslutning af den nye kirke, menighedsrådets rolle, valg af arkitekt og en gennemgang af kirkens både ydre og indre – en absolut ikke ukritisk gennemgang, skal det siges. For eksempel får

Hellig Kors Kirke, Jyllinge sogn (indviet 2008) knubbede ord med på vejen: Kirken ”næsten minder om en stor isblok!......Er det et hus eller hvad? Intet signalerer i hvert fald kirke” , lyder det fra forfatteren. Arkitekten havde valgt et nyudviklet kompositmateriale kaldet ’Fiberline Facadesystem’ til projektet. Inde i kirkerummet er der ingen – som i absolut ingen – billedkunst, og det malede kors bagved alteret står så svagt, at undertegnede først slet ikke kunne se det på fotoet og egentlig opfattede kirkerummet som et mødelokale i tilknytning til kirken. Der er dog planer for en anden udsmykning af rummet – når der er skabt økonomi til det, fortæller kirkens præst – indtil da ønskede menigheden sig så et kors netop bag alteret. Kreiner-Møller mindes i sin tekst her det calvinistiske billedforbud, men indrømmer, at arkitekten netop satsede på purisme i ” et konsekvent stilrent ….smukt kirkerum”. Derpå afrunder han med hensyn til den anvendte byggeteknik med at efterspørge større selvkritik ” selv af en professor på Arkitektskolen”. I en efterfølgende samtale med sognepræsten (som først kom til kirken efter færdiggjort byggeri) kommer netop en del frem om problemerne ved byggeriet såsom konstruktionsfejl og byggesjusk, som betød, at kirken kun fire år efter indvielsen måtte lukkes i to år for at få skaderne udbedret.

Trekroner Kirke i Himmelev Sogn, tæt på Roskilde (indviet i 2019) er til gengæld et eksempel på, hvordan billedkunst kan integreres i arkitekturen og i selve kirkerummets indretning. Kirken her er støbt på stedet i lys beton – et godt, gammelkendt materiale! Det er en monolitisk blok i bølgede former – og kun et eneste lille, smalt vindue. Når man ser billederne af kirkens indre giver de en varm og god fornemmelse – væggene er med trælister, der naturligvis følger ydervæggenes bølgende bevægelser – de forekommer mig som et dejligt element, selvom forfatteren lidt knarvornt omtaler listebeklædning som ’ en omsiggribende dille’, men indrømmer, at de her er velvalgte og i øvrigt i ’god håndværksmæssig kvalitet’. De femkantede loftsplader er i en varm, brun nuance, der passer til væggene – og så er det godt at høre, at de består af omstøbte øl og sodavandsflasker! Temaet fra loftet går igen i gulvets femkantede sønderjyske teglsten (det er for få år siden bevist, at der i alt findes 15 og kun 15 femkanter, der kan dække en flade). Billedkunsten i kirken er virkelig fantastisk: alteret er i råt, skåret egetræ, døbefonten ligner en smykkesten i blåt, hvidt og sort, der slanger sig mellem hinanden, og kirkens smalle, lille vindue har tynde skiver af agat indstøbt i glasset. Det hører med til fortællingen om al denne skønhed, at kirken til netop dette fik en stor donation fra et privat fond (Det Obelske Familiefond, fortæller kirkens hjemmeside). Som kronen på værket svæver loftet (på stålkonstruktioner ophængt i de omgivende betonvægge) højt over rummet, så der kommer dagslys ind også uden vinduer.

En anden af kirkerne, hvor loftet svæver, er Helligtrekongers Kirke i Vallensbæk, indviet 2012. Det er den eneste rundkirke i bogen – og det er meget smukt at se denne nye annekskirke helt tæt ved den gamle langkirke, og hvis man går fra den nye kirke over i den gamle, er det nærmest overvældende, hvor lille den er. Det er let at forstå behovet for en ny, større kirke, når Kreiner-Møller forklarer, at det næsten var umuligt ”at bugsere en kiste ind og ud af kirken på en værdig og respektfuld måde. ” Denne gang ser vi på en kirke helt af glas: rundkirken er konstrueret af to cylindre (en anelse forskubbet i forhold til hinanden), hvor den inderste er muret og den yderste er lidt lavere og af glas. Medens forfatteren er begejstret for kirken set udefra, så er han mere skeptisk overfor det indre. ”Det er ærgerligt”, skriver han, ” at der ikke er arbejdet mere kreativt med kirkerummets udformning og disponering”. Undertegnede anmelder oplevede nu ikke nogen mangel på kreativitet – det er et vidunderligt rum at opholde sig i, hvor lyset selv på en grå dag får lov at komme ind både gennem hele glasvæggen og ovenfra rundt om det svævende loft. Det cirkulære rum er her indrettet med bænkene placeret, så man kan gå i en lige linje fra indgangsdøren til alteret – det der traditionelt kaldes ’en processionskirke.’ Kreiner-Møller havde gerne set det cirkulære rum indrettet efter de tanker som Spreckelsen og Inger og Johannes Exner havde arbejdet med for at skabe en centralrumskirke som alternativ til langkirken/processionskirken. De havde nemlig (også uden ligefrem at have haft et cirkulært rum til disposition) formået at samle menigheden helt eller delvist rundt om alteret. Men er det nu også en god idé? Nej, mener digter og forfatter Søren Ulrik Thomsen, som Kreiner-Møller taler med sidst i afsnittet: Thomsen var faktisk blevet spurgt af arkitekten om sin mening og havde dengang svaret, at alteret som kirkerummets helligste og ”yderste sted” ikke skulle være et sted, man gik bagom. Thomsen har haft en stor rolle i kirkens indretning: fem steder i kirken på murene og i gulvet er der i alt fem bibelcitater udvalgt af ham. Grafikeren Carl-H.K. Zakrisson tilrettelagde arbejdet med at støbe bogstaverne i rustfrit stål, hvortil skriftdesigneren Allan Daastrup havde skabt en helt ny font.

Jørgen Kreiner-Møller indleder sin bog med gennemgang af det sidste par årtier af sidste århundrede – det er interessant baggrund for udviklingen i dette århundrede – indtil nu. For måske er der ved at ske nybrud på forskellige områder. Det er et af de temaer, der tages op af forfatteren i den sidste del af bogen med nyindrettede kirker og allersidst med kirkeprojekter – enten allerede i gang eller planlagte.

Der sker meget på Vesterbro i København, hvor ikke færre end syv gamle sogne blev lagt sammen til Danmarks største sogn: Vesterbro Sogn eller Folkekirken Vesterbro – to kirkebygninger ud af ni blev simpelthen solgt fra, og de resterende syv har undergået voldsomme ændringer og har hver deres profil eller indsatsområde. F. eks. peger Kreiner-Møller på Enghave Kirke, hvor rummet kan ændres fra gudstjenesterum til koncertlokale på et kvarter – en gennemgribende transformation, kalder han det nye (om)byggeri – som er nomineret til den fornemme Mies van der Rohe pris.

Alt i alt er det et solidt stykke arbejde, som Jørgen Kreiner-Møller her har gennemført – i tæt samarbejde undervejs med fotografen Torben Eskerod – og mon han ikke også har været i dialog til sidst med grafikeren Carl-H.K. Zakrisson om den grafiske tilrettelæggelse.

Hvis man interesserer sig for kirker – og navnlig kirkebygninger, er bogen et ”must”. Og hvis man får lyst til at se en af de nybyggede kirker, der er omtalt i nærværende anmeldelse, så er de alle sammen åbne hverdage – detaljer kan findes i Kirkefondets brochurer om vejkirker og andre åbne kirker.

Bogen, 272 sider, er udgivet af Gads Forlag med støtte fra en lang række fonde.Send en bekendt en mail med link til dette interview - klik her:.

KLIK PÅ PILEN I DEN GRÅ BJÆLKE
TIL VENSTRE HVIS LYDEN IKKE STARTER:Lyd: Copyright Radio Update
HØR OGSÅ TIDLIGERE INTERVIEWS MED SAMME EMNE
Trap Danmark Bind 2 Samfund og kultur
Trap Danmark Bind 1 Natur og Landskab
Putins Rusland af Carsten Jensen og Mette Skak
Erindring - en del af vores identitet
Sissel-Jo Gazan: Uglens øje
Trap Danmark: Stevns kommune
RADIO UPDATE
- radio der giver mening

Blandede interviews og korte nyheder
Klik på nyheder og interviews og hør dem enkeltvis - Brug søgefeltet med et ord for at finde et bestemt interview eller emne.
Søg på RadioUpdate
- skriv et enkelt ord
                                                                                      

8. JUNI 2022 BEMÆRK: Netsiden er blevet fornyet. Virker et ældre link ikke kan du finde det med et stikord i søgefeltet eller ved at søge på de fire tal, der står i det gamle link (fx page=4356).


Lær at bage det bedste brød med Brødbogen
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
Til at bage et brød skal der bruges vand, mel, hævemiddel og lidt salt – og så er den vel egentlig ikke længere – eller hvad? Sådan lyder det i Annemette Voss Fridthjofs bog om brød

På udflugt til Danmarks industrielle revolution
INTERVIEW: ERHVERV:
Se 25 af de mest betydende steder, der fik det moderne Danmark til at vokse frem - med alt fra den lille smedje til den store industriproduktion med dampmaskine eller vandkraft. Hele landet er dækket og turen kan starte derhjemme på nettet.

- flere interviews om emnet

Skodas kompakte nyhed
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
Du kender dem som storsponsor for Tour de France men her er en af de modeller, du ikke ser så tit i den sammenhæng.

- flere interviews om emnetFinans - Fokus rettes mod Fed
INTERVIEW: ERHVERV:
Inflationen er det eneste, som er på dagordenen, når der er rentemøder i centralbankerne for tiden. I næste uge rettes fokus mod især mod USA.

- flere interviews om emnet


KORT NYT
Antallet af salgskilte stiger men boligpriserne falder måske ikke tilsvarende

KORT NYT
Byggeriet i voldsom tilbagegang i andet halvår
Sådan finder du dit brænde og tænder op i din ovn
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
Hvis man overhovedet kan skaffe brænde, så er det nu man skal lære at tænde op i brændeovnen eller pejsen. Hør hvilke typer af træ, der brænder bedst når du skal købe brænde.

- flere interviews om emnet


En perfekt studiecomputer som du bliver glad for
INTERVIEW: ERHVERV:
Den nye MacBook Air er god, men den har også begrænsninger. Lyt med i tech-magasinet fra mere mobil og få overblikket på 5 minutter.

- flere interviews om emnet


KORT NYT
Pas på med at skrue for meget ned for varmen for at spare

KORT NYT
Vores forbrug er slet ikke faldet så meget selv om priserne er steget
Braklægning sat i bero af alle i EU - på nær Danmark
INTERVIEW: POLITIK:
EU Kommissionen lod det være op til de enkelte lande at bestemme, om de vil sætte braklægning af landbrugsjord på standby. Det benyttede samtlige EU lande sig af undtagen Danmark.

- flere interviews om emnetNyt skattefradrag skal stoppe virksomhedernes bøvl
INTERVIEW: POLITIK:
Håndværksmestre drukner i administrative byrder, men et nyt skattefradrag skal ny sætte en prop i strømmen af krav fra det offentlige.

- flere interviews om emnetGod ledelse er at brænde for opgaven - og give plads
INTERVIEW: ERHVERV:
Ledelse skal tænkes på en ny måde, forklarede Irmachefen Alfred Josefsen da han udgav sin bog om at have passion for ledelse for næsten syv år siden. Vi har været i arkivet og fundet inspiration for de kommende ledere frem i en serie om ledelse, som du kan høre i den kommende måned.

- flere interviews om emnet


DE OPFINDSOMME DANSKERE
- RADIO DER GIVER MENING


Industriens mænd: De skabte dansk erhvervsliv


De opfindsomme danskere: Iværksætterne


Manden bag det danske lys design, som blev internationalt kendt


UPDATE TEMA - TEMA UPDATE
FOKUS OG TILBAGEBLIK PÅ UDVIKLINGEN
Trap Danmark: Stevns kommune


Foto af forsiden fra forlaget
Danmarks næststørste slette – en næsten vandret moræneflade, som stort set uden undtagelse dækker kommunen. ....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Nina Ewald: Design din altan og tagterrasse
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Hvor mange blomster kan man have på 3. sal i en storby? ....


Trap Danmark: Lejre kommune
MAGASIN:
Foto af forsiden fra forlaget
Skjoldungernes gamle kongesæde, Ledreborg Gods samt masser af moderne kunst i det offentlige rum – det er blandt oplevelserne ....


Lone Simonsen: Hvordan håndterer vi fremtidens pandemier?
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Som årene går og COVID -19 bliver til blot et dårligt minde, vil det blive sværere at argumentere for nye investeringer i pandemibere....


Giorgio Parisi: I en stæreflok
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
”Det er et værre hyr at være fysiker, men det er trods alt bedre end at arbejde”. ....

Leif Davidsen: Lenins bodyguard
Foto af forside fra forlaget
”Det ville ikke være sket, hvis jeg havde været der”, sagde Lenins danske bodyguard, ”Måske ikke, Oskar”, svarede Lenin. ....

Jørgen Kreiner-Møller: Kirkens nye huse
MAGASIN:


MERE FRA FORSIDEN LIGE NU
RADIOUPDATE 29/9 - RADIO DER GIVER MENING


Lars Bo Kirk: Blåt vand i årerne, Historien om Kurt Skov og Blue Water
MAGASIN:
Foto fra forlaget
Første september 2022 var det præcist 50 år siden, at Kurt Skov åbnede et lille firma.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Nyt skattefradrag skal stoppe virksomhedernes bøvl
POLITIK:
Håndværksmestre drukner i administrative byrder, men et nyt skattefradrag skal ny sætte en prop i strømmen af krav fra det offentlige.....


- flere interviews om dette emneSådan gør du en fødevare til et brand
ERHVERV:
Hør historien om hvordan man gjorde Lammefjordskartofler til et helt særligt produkt, der blev omfattet af EU-Kommissionens Geografiske beskyttelse betegnelse. ....


- flere interviews om dette emneEn ægte SUV i ny udgave som plug-in hybrid
Den nye Kia sportage som plug-in hybrid er den seneste udgave af deres velvoksne SUV. Lyt med når motorradioen ser nærmere på modellen, der er spækket med udstyr.....


- flere interviews om dette emneNetværk klæder fremtidens topledere i byggeriet på til grøn omstiling
ERHVERV:
Selv om det umiddelbart kan lyde, som om der er lang tid til 2030, så er det nu, at byggeriet - og ikke mindst den næste generation af topledere i byggeriet - skal gøres ....


- flere interviews om dette emneSådan foregår spillet om magten på Christiansborg
POLITIK:
Det handler om kampen, magten og det der foregår på Christiansborgs gange. Valgkampen nærmer sig og vi har derfor været i arkivet og fundet en bog, der er skrevet af en a....


- flere interviews om dette emne


Elektroniske netværk giver større eksport
ERHVERV:
Selv om det går godt for den danske eksport, har de fleste produktionsvirksomheder mulighed for at sælge langt mere til udlandet end de gør i dag. Det gælder både dem der allerede er på markederne rundt omkring os – og naturligvis dem der slet ikke har forsøgt sig på eksempelvis det tyske eller svenske marked endnu.....


- flere interviews om dette emneRunestenen i Jelling var fuld af farver
Harald Blåtand valgte de dyreste farver, man kunne komme i nærheden af i vikingetiden, da han i år 965 rejste Jellingstenen. Forrige år genskabte historikere farverne.....


- flere interviews om dette emneTEMA LIGE NU PÅ RADIO UPDATE
LYT TIL 3 PROGRAMMER FRA RADIO UPDATE, DER GIVER VIDEN OG INSPIRATION 
- RADIO DER GIVER MENING


Find inspiration til indretning i designernes hjem


De kreative erhverv får fælles besøgscenter


Store penge i design hos små virksomheder


OM RADIO UPDATE - RADIO DER GIVER MENING

OM RADIO UPDATE:

   

REDAKTIONEN

FIND OS PÅ FM, NET m.v.  

MÅL & INDHOLD

BRUG AF LYD  

KONTAKT OS

TIPS OG FORSLAG


GÅ TIL FORSIDEN VED AT KLIKKE HER