SENESTE NYTPOLITIKERHVERVKULTUR & FORBRUGØKONOMI & PENGEMAGASINER

Hass og Saxkjær: Cæsar - manden og myten - Radio Update, Nyheder og baggrund 24 timer i døgnetNU AFSPILLES DET VALGTE INTERVIEW - TÆND DINE HØJTTALERE

Hass og Saxkjær: Cæsar - manden og myten

KULTUR OG FORBRUG:
MAGASIN:

Af: Hanne Bærentzen
Radio Updates magasin redaktør.

Flot tænkt – fornemt udført bog om Caesar – manden, der ændrede verdenshistoriens gang, som en overskrift lyder til et af bogens afsnit.
Foto af forside fra forlaget

Værket er en antologi – en samling på 11 artikler eller essays. Den første artikel introducerer Cæsar, hans familie, hans livsforløb og både militære, politiske og private bedrifter og forklarer overvejelserne bag de 10 øvrige artikler. Seks af dem fokuserer på Cæsar i hans samtid og fire af dem diskuterer eftertidens opfattelse af ham.Trine Arlund Hass og Sine Grove Saxkjær har redigeret værket – det er gjort med stor omhu – med et minimum af gentagelser og sådan, at de forskellige kapitler ligesom har hængsler til hinanden.

Hvad står der så i disse essays? Jamen, det er et rent skatkammer af viden – omhyggeligt dokumenteret gennem velvalgte tekstcitater og relevante kort, oversigter og smukke illustrationer.

Hvis man vil kende Cæsar (100 – 44 f.v.t.), er det umuligt at komme uden om Cicero (106 - 43 f.v.t.). Disse to politikere, talere og forfattere kendte hinanden personligt og kom i de samme romerske cirkler. Medens Cicero var konservativ i sin politiske holdning ogmest af alt ønskede at holde fast i republikken som styreform, var Cæsar ’opportunistisk og ukonventionel’, forklarer Henriette van der Blom i kapitlet Cæsar og Cicero i Rom. Hun understreger, at Cæsars eneherredømme af Cicero blev anset for en forbrydelse og dokumenterer dette ved et citat fra værket Om pligterne, hvor Cicero et halvt år efter drabet på Cæsar fordømmer ham som tyran og skriver, om en sådan mand, at ”det er moralsk korrekt at dræbe [ham]”. Et synspunkt vi kommer til at møde igen i den tidlige renæssances norditalienske bystater specielt i Firenze, som i perioden omkring år 1400 var truet af Milanos fyrste. Her betød politisk frihed fraværet af en enehersker, forklarer Marianne Pade i sit kapitel Måtte de dræbe Cæsar? Hun beskriver, hvordan de forskellige bystater spejler sig i enten Brutus og Cassius, der dræbte tyrannen for at få den frie republik tilbage – eller også ser bystatens fyrste som en (beundret) arvtager til det romerske kejserdømme personificeret ved Cæsar og navnlig Augustus. Pade runder af med en flot og tankevækkende gennemgang af Shakespeares Julius Cæsar. Hun peger på, at Brutus er den person, der fylder mest i dramaet – som alligevel bærer Cæsars navn. Og hvorfor nu det? ”...fordi Shakespeare bruger Cæsarskikkelsen som en anledning til at diskutere emner som magt og menneskelighed, den enkelte og fællesskabet, loyalitet og ansvar”, slutter Pade – og har her elegant fortalt læserne om, hvorfor den foreliggende bog er væsentlig og aktuel.

Udover politiker og hærfører var Cæsar en produktiv forfatter. Blandt denallermest hyppigt læste latinske litteraturer hans værker Gallerkrigen og Borgerkrigen, skriver Per Methner Rasmussen i kapitlet Forfatteren Cæsar. I en knivskarp analyse af forskellige passager i Gallerkrigen viser Methner, hvordan Cæsar ved en suveræn manipulation af det latinske sprog formår at give det indtryk, at ”når andre ikke kan finde ud af tingene, kommer Cæsar lynhurtigt og klarer sagerne”. Tilsvarende i Borgerkrigen, hvor Cæsar ikke står overfor fjendtlige gallere, men hvor modstanderne er hans egne politiske fjender. Her retfærdiggør han retorisk sine handlinger, samtidig med at han understreger sine mange forsøg på at få forhandlinger i gang. Det endte dog alligevel i borgerkrig, men det var så ikke hans fejl. Ja, ”Cæsar er en fremragende manipulator”, konkluderer Methner, og disse retoriske greb med 2000 år på bagen kan man jo så stadig gå og tænke over i dag.

Hvis Cæsar var den store manipulator, var hans adopterede søn Octavian, (senere Augustus) den store selviscenesætter – som den naturlige politiske arvtager til Cæsar. Det ses allerede i Octavians dramatisk koreograferede begravelsesoptog til ære for sin adoptivfar, sådan som Jan Kindberg Jacobsen og Rubina Raja beskriver det i deres fælles kapitel Cæsar og hans portrætter. Allerforrest i optoget lå den myrdedes gennemhullede og blodige toga og på ligbåren lå en voksstatue af Cæsar med sårene fra de 23 knivstik. Der er til nutiden ingen portrætter overleveret, som man med sikkerhed kan sige er af Cæsar – bortset fra mønterne. Der er generelt ingen mangel på portrætter af romerske herskere, men kun i form af marmorkopier af oprindelige bronzer, som ikke mere findes. Jacobsen og Raja identificerer i alt 17 som mulige sådanne Cæsarportrætter i marmor, men de stammer alle fra tiden efter hans død. Nærværende anmelder savner nu et enkelt portræt – den såkaldte og omdiskuterede Arlesbuste, fundet på bunden af Rhône i 2007.

Cæsars krige og triumfer er titlen på det følgende kapitel, hvor Carsten Hjort Lange tager fat i forholdet mellem borgerkrig og triumf. Med Cæsars evner som manipulator i baghovedet er det ikke svært at se muligheder for en del triumfer i hans lange karriere som hærfører. Kun fravalgte han triumf efter sejren over Pompeius ved Pharsalos i år 48. For hvad gør man efter en sejr i en borgerkrig? ”Cæsar forsøgte sig med …. mildhed, men betalte med sit eget liv”, skriver Lange. Til gengæld lovede hans adoptivsøn, Augustus, at hævne Cæsar, da han gik i krig mod hans mordere.

I kapitlet Cæsars Rom tager forfatteren Sine Grove Saxkjær læseren på en virtuel spadseretur gennem byen, hvor man ser de senrepublikanske monumenter og andre levn være i fåtal sammenlignet med, hvad kejsertiden har efterladt sig af imponerende bygninger– nogle naturligvis i bedre forfatning end andre. Men Saxkjær viser, at Cæsar faktisk havde omfattende byggeprojekter i Rom. Det centrale element på det forum, der bar hans navn, var templet til Venus Genetrix, altså Venus Stammoder. Venus var nemlig i flg. den romerske tradition stammoder tiljuliernes slægt – og dermed til Gajus Julius Cæsar.

Kapitlet Cæsar og Kleopatra behandler Cæsar i hans egen samtid, men der tages nu også hul her på eftertiden, for den første illustration i kapitlet er en filmplakat med Elizabeth Taylor som Kleopatra. Det er mytetungt stof, vi her har med at gøre, skriver Anne Marie Nielsen og henviser til ikke bare film, men billedkunst, TV-serier og computerspil – kan man nå ind til en historisk virkelighed her? ”svaret må være et rungende måske!”, skriver forfatteren. Efter at have slået Pompeius ved Pharsalos i 48 kom Cæsar til Ægypten,og i et halvt års tid slog han sig ned hos Kleopatra. Cæsar tog tilbage til Rom, hvorKleopatra dog senere dukkede op sammen med sin og Cæsars lille søn, Cæsarion. Ja, det er det stof som store romaner og film er lavet af, fremgår det af dette fascinerende essay.

I Cæsar i historieskrivningen peger forfatteren Jesper Majbom Madsen på, at Cæsar i den grad stadig, ligesom i sin egen tid, deler vandene – var han en tyran eller en visionær statsmand? Den tyske historiker Theodor Mommsen er på den fløj, der så Cæsar som den, der for alvor tog fat i at løse nogle af Roms store sociale udfordringer og f.eks. bidrog til stærkt tiltrængte jordreformer, medens andre mener, at han simpelthen gik efter magten for magtens egen skyld. Faktisk regerede han jo kun i cirka fire år, så det er forbløffende, hvilket aftryk han har sat på eftertidens historieskrivning.

Lars Kjær opstiller i sit essay Cæsar i middelalderen en elegant modsætning mellem på den ene side middelalderens tyske kejsere, der opfattede sig selv som direkte arvinger af de romerske kejsere og spejlede sig i netop de egenskaber ved Julius Cæsar, som de selv mente at besidde. På den anden side har vi så de samtidige britiske historikere, der brugte Cæsars invasion af Britannien til at bevidne egen fordums storhed ved beretninger om, hvordan briterne heltemodigt kæmpede mod Cæsars invaderende tropper.

Cæsar i Danmark har Trine Arlund Hass stået for. Hun inddrager tre forfattere: Søren Kierkegaard, H.C. Andersen og Sophus Clausen, hvor det nok mest interessante er hendes detaljerede gennemgang afSophus Clausens digt Cæsarer. Det er et klart politisk digt, der første gang blev trykt i 1891 og igen i omarbejdet form i 1917. Det er vildt interessant, også fordi Hass har gjort et stort filologisk arbejde ud af vurdering og sammenhold af de forskellige udgaver.

Hvem vil have glæde af at læse bogen? De fleste kender jonavnet ’Cæsar’, men ved ikke hvem han var, hvad han foretog sig – eller hvordan og hvorfor han har sat sig spor i europæisk historie, politik og litteratur op til nutiden. For den gruppe vil bogen være alletiders. Ikke mindre velkommen vil bogen være til at genopfriske viden om manden Cæsar og til at hente ny viden om hans efterliv for dem, der i forvejen har en faglig baggrund. Det er et fremragende værk om Cæsar, manden og myten hvor nærværende anmelder på mere end 2000 års afstand nu er nået til den konklusion, at manden er myten.

Forfatterne er alle sammen eksperter indenfor det felt, de skriver om. Deres stilling/titel/ansættelsessted står der ikke noget om – det må være en bevidst beslutning, men hvis man gerne vil vide noget om forfatterne, så er de alle sammen kun et par sekunders søgning væk.

Det er lidt ærgerligt, at de forholdsvis få citater på græsk er skrevet med latinske og ikke med græske bogstaver. Hvis man ikke læser græsk, får man alligevel næppe noget ud af de transskriberede tekststumper.

Efterskriftet fortæller, at baggrunden for bogens udgivelse er helt aktuelle udgravninger af hidtil uudforskede dele af Cæsars Forum. Disse udgravninger samarbejder med et forskningsprojekt: Vores Cæsar: Gajus Julius Cæsars danske receptioner.

Efter hvert kapitel er der en grundig bibliografi, og sidst i bogen findes tillæg med: Ordforklaringer, Indeks, omhyggelig billedkreditering og en meget nyttig tidslinje. Sidstnævnte slutter med 2007 og computerspillet Assassin’s Creed. Nærværende anmelder må indrømme her at være totalt blank – og røber formodentlig dermed noget om sin alder.

Bogen udgivet af Aarhus Universitetsforlag er på 262 smukke sider papir i fin kvalitet, der lader de mange illustrationer stå knivskarpt. Jørgen Sparre har stået for omslag og sats, som med Chaparral Pro på lækkert papir (130 g Arctic Volume) gør teksten behagelig at læse.

Forlaget stiller en smagsprøve til rådighed i form af store dele af bogens første kapitel.Send en bekendt en mail med link til dette interview - klik her:.

KLIK PÅ PILEN I DEN SORTE BJÆLKE
TIL VENSTRE HVIS LYDEN IKKE STARTER:Lyd: Copyright Radio Update
HØR OGSÅ TIDLIGERE INTERVIEWS MED SAMME EMNE
Træsko-slaget ved Køge
Hass og Saxkjær: Cæsar - manden og myten
Runestenen i Jelling var fuld af farver
Corona afstand: Du behøver ikke have et målebånd i lommen
Historien om Amalienborg
Zeppelinere, skyttegrave og nationale klenodier
RADIO UPDATE
- radio der giver mening

En time med blandede interviews og korte nyheder
Klik her for at høre timeprogrammet med nyheder og interviews eller hør nyheder enkeltvis ved at klikke på dem herunder
Søg på RadioUpdate
- skriv et enkelt ord
                                                                                      Ser stort på smitterisiko: Selvisolation er noget andre skal gøre
INTERVIEW: ERHVERV:
En pinlig dag for dansk erhvervsliv, som indirekte indrømmer, at man hidtil har set stort på de grundlæggende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Ny hybrid fra Renault
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
Renault Clio E-tech Hybrid hedder den nyeste udgave fra fabrikken, som dermed leverer en idel bybil, der også kan bruges til langture.

- flere interviews om emnet

Stille København - om storbyernes oaser
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
Alle storbyer er larmende og København er ingen undtagelse. Så kan man til gengæld glæde sig over, at der i den danske hovedstad er mange steder at søge hen for at få fred og ro, skriver Peter Olesen i bogen ”Stille København”, Frydenlund 2016.

- flere interviews om emnetDesign betaler sig på bundlinien
INTERVIEW: ERHVERV:
Virksomheder skal tænke i design, hvis de vil forøge overskuddet. Og tallene taler deres tydelige sprog: Der er penge i at bruge design, fortæller rektor for designskolen Kolding, Elsebeth Gerner Nielsen, der tidligere var med i regeringens designudvalg.

- flere interviews om emnet


KORT NYT
Flere og flere paracelhuse bruges til udlejning

KORT NYT
Bygningsfornyelser er til glæde for alle og det sættes der nu pris på
Penge: Er inflationen endelig på vej op
INTERVIEW: ERHVERV:
Udsigten til endnu en stor amerikansk hjælpepakke og stigende råvarepriser har fået inflationsforventningerne til at stige. Christine Lagarde & Co. vil byde udviklingen velkommen på næste uges rentemøde i ECB.

- flere interviews om emnet


Vi fik nye indkøbsvaner da vi blev sendt hjem - syv ting solgte mere
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
Corona, restriktioner og hjemsendelser betød at det var andre ting vi puttede i indkøbskurven sidste år. Hør hvilke syv produkter vi blev særligt glade for.

KORT NYT
Derfor bør du vælge en faguddannelse for at få mere i løn

KORT NYT
Fru Jensen kan stadig ringe efter en håndværker
Hvorfor endnu et mobilselskab
INTERVIEW: KULTUR & FORBRUG:
Google har investeret et milliardbeløb i Nokia og TDC har åbnet Eesy. Hvorfor har de ikke bare sat priserne ned hos Telmore eller bevaret Fullrate. Lyt med på techmagasinet fra MereMobil

- flere interviews om emnetLars Løkke Rasmussen - Befrielsens øjeblik
INTERVIEW: POLITIK:
Det er sjældent, at en bog kan sætte en hel politisk dagsorden, men det skete 16 maj 2019 - den dag hvor Kirsten Jacobsens udgav sin samtalebog med Lars Løkke Rasmussen. Det er en bog, hvis eksistens og indhold kun omkring 15 mennesker overhovedet havde haft kendskab til før denne dato.

- flere interviews om emnetKollegial sparring er mere end blot hygge
INTERVIEW: ERHVERV:
I denne erhvervsbog forklarer Charlotte Dalsgaard, hvordan man kommer i gang med at bruge kollegial sparring til faglig udvikling. Og hvordan man får den strukturerede samtale til at virke.

- flere interviews om emnet

MEST AFLYTTEDE 
RADIO UPDATE 20/1Kollegial sparring er mere end blot hygge

Dansk nødgodkendelse: Vacciner nok hvis vi ikke venter på EU

Manden bag det danske lys design, som blev internationalt kendt

Peugeot klar med ny elversion af den populære 208

Lars Løkke Rasmussen forlader Venstre

Stor opbakning til flere Corona restriktioner

Dengang de menneskelige byggeklodser blev kortlagt

Grundstammen i dansk erhvervsliv har det svært


 

 

Sætter lige nu fokus på
 

Corona afstand: Du behøver ikke have et målebånd i lommen
Kan du ikke se en meter, så er der hjælp her. Enten med en tur til Paris eller en simpel b....Historien om Amalienborg
København byder på mange flotte bygninger, og i denne bogsamtale taler Radio Update's maga....

Zeppelinere, skyttegrave og nationale klenodier
Sommeroplevelserne i Danmark står i kø. I forbindelse med 100 året for genforeningen er de....

HØR OGSÅ     HØR OGSÅ     HØR OGSÅ  
To nye modeller fra VW

Morten Brink Iwersen: Hitlers Danmarksbilleder

Sådan får det lille firma flere kunder

Kampen om EUs hjælpepakker er gået i gang

Maleranalyse er deprimerende læsning

Hvad må du tage med til juledekorationer fra en tur i skoven


 

Sætter lige nu fokus på
 

Med Radio Update på vulkaner
Vulkaner er spændende - i hvert tilfælde, hvis de ikke er for tæt på, hvor man bor. Men de....Er det ægte: Kunst, kemi og kopier
I dette vidensmagasin ser vi nærmere på danske forskere, der arbejder med at afgøre om kun....

Universet - ufatteligt stort, mystisk og fascinerende
Steen Hannestad, som er professor i fysik og astronomi ved Aarhus Universitet har skrevet ....

LYTTERNES
FAVORITTER
20/1Finansmarkeder med umættelig risikoappetit

To nye modeller fra VW

Morten Brink Iwersen: Hitlers Danmarksbilleder

Kampen om EUs hjælpepakker er gået i gang

Maleranalyse er deprimerende læsning

Hvad må du tage med til juledekorationer fra en tur i skoven

Træsko-slaget ved Køge

Familierne der skabte dansk erhvervsliv


 

 

Sætter lige nu fokus på
 

Femernforbindelse kører efter planen
status over Femernforbindelsen viser ifølge Transportministeriet, at de tyske domstole bli....Broen har gjort København populær blandt sydsvenskerne
De valfarter til storbyen, også når de skal på arbejde - men de bliver boende i Sverige. Ø....

Nu skal Helsingør forbindes med Helsingborg
Det er en rigtigt god forretning at bygge en fast forbindelse - men der kan gå lang tid, f....

NYE UPDATE TEMAER

NYE BØGER

HAVE OG NATUR

BØGER OM LEDELSE

VIDENS MAGASINER

DANMARKS HISTORIE

BYGGERI

MOTOR OG BILEN

OS OG NETTET

TIME PROGRAMMER

POLITIK I UGEN

ERHVERV I UGEN

KULTUR I UGEN

EN TIME PÅ NETTET

DAGENS TEMA

DE KORTE NYHEDER

UAFBRUDT-24-7-365

KONTAKT OG OM OS:

SE NEDERST PÅ SIDEN

 


DE OPFINDSOMME DANSKERE
- RADIO DER GIVER MENING


Manden bag det danske lys design, som blev internationalt kendt


Fra håndværker til superkoncern og retur


Historien om de danske klassikere: Fra glemt til højeste retro-mode


UPDATE TEMA - TEMA UPDATE
FOKUS OG TILBAGEBLIK PÅ UDVIKLINGEN
BMW's motorsports afdeling har været inde over nyt design


- Det er sådan en bil man køber, hvis man vil have en bil med et sportsligt udseende, lyder bedømmelsen i denne test af den nye BMW X2 sDrive....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Heftig el-bil fra Audi
Med to el-motorer der yder 360 hestekræfter sætter klassiske Audi streg under at det ikke er kedeligt at køre på ren el.....


Ny plug-in hybrid fra Kia
POLITIK:
Kør med motorradioen på en test af den nye Kia Xceed plug-in hybrid med 50 km på ren el og derefter videre - og det med en ejerafgift på blot 390 kr. per halve år.....


Design og lækker lyd i ny Nissan
Lyt med når motorprogrammet tester den nye Nisan Juke.....


Ny udgave af bilhistoriens mest klassiske ikon
Land Rover Defender er en helt ny udgave af det ikon, der nok er verdens mest genkendelige bil. Alt det du kender plus en masse. Bilen er proppet med elektronik og noget af det overrasker, s....

Denne bil skal prøves på en rigtig racerbane
Lyt med når Søren Clauding prøvekører den nye Toyota GR Supra - en bil der rykker så det kan høres i dette indslag.....

Sommerferie: Nu vil vi opleve Danmark på fire hjul


MERE FRA FORSIDEN LIGE NU
RADIOUPDATE 20/1 - RADIO DER GIVER MENING


Peugeot klar med ny elversion af den populære 208
Er der noget der kendetegner en elbil, så er det at den ikke støjer. Og det kendetegner særligt denne ny Peugeot e-208. Kom med på en tur i det indre København.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Vi fik nye indkøbsvaner da vi blev sendt hjem - syv ting solgte mere
Corona, restriktioner og hjemsendelser betød at det var andre ting vi puttede i indkøbskurven sidste år. Hør hvilke syv produkter vi blev særligt glade for.....


Lars Løkke Rasmussen forlader Venstre
POLITIK:
”…jeg hader at forlade en god fest, lige som den for alvor er gået i gang….”. Sådan skrev Lars Løkke Rasmussen for et par måneder siden i sin bog Om de fleste og det mest....


- flere interviews om dette emneStor opbakning til flere Corona restriktioner
POLITIK:
En stor del af befolkningen er bange for, at pandemien kommer ud af kontrol, og vi er derfor klar til yderligere restriktioner, hvis det er nødvendigt. Det viser en stor,....


- flere interviews om dette emneDengang de menneskelige byggeklodser blev kortlagt
Rundt om Viden - Menneskets Genom
Det handler om hvordan vi kortlagde menneskets byggeklodser, når vi i dette genhør med et af vores magasinprogram ser nærmere ....


- flere interviews om dette emneGrundstammen i dansk erhvervsliv har det svært
ERHVERV:
De familieejede virksomheder er grundstammen i Dansk Erhvervsliv. Men selv om de har succes har de det også svært. Det handler dette andets afsnit i serien om de familiee....


- flere interviews om dette emne


Har EU spillet fallit i coronakrisen
POLITIK:
Corona-smitten ramte, økonomier der er på vej ud over kanten lige nu, folkesundhed, flygtninge kriser, hjælpepakker… Europa har på mange måder vist sig fra både den bedste, men også den værste side, mener en af de politikere, der til dagligt kæmper med problemerne. ....


- flere interviews om dette emne10 år efter det arabiske forår - Demokrati på prøve
POLITIK:
Her i december og januar er det netop ti år siden det vi kalder det "arabiske forår" udspillede sig. Vi kaster et tilbageblik på omvæltningerne i Mellemøsten. Radio Updat....


- flere interviews om dette emneTEMA LIGE NU PÅ RADIO UPDATE
LYT TIL 3 PROGRAMMER FRA RADIO UPDATE, DER GIVER VIDEN OG INSPIRATION 
- RADIO DER GIVER MENING


Historien om de danske klassikere: Fra glemt til højeste retro-mode


De skabte det Danmark vi lever af


Smørhandleren, der gjorde sin tiger verdenskendt


OM RADIO UPDATE -RADIO DER GIVER MENING

OM RADIO UPDATE:

   

REDAKTIONEN

FIND OS PÅ FM, NET m.v. SPONSOR OG SAMARBEJDE

MÅL & INDHOLD

BRUG AF LYD PRODUKTION AF DIN LYD
   Virksomhedsportrætter
   Produktportræt
   Organisationsportrætter

KONTAKT OS

TIPS OG FORSLAG


GÅ TIL FORSIDEN VED AT KLIKKE HER