SENESTE NYTPOLITIKERHVERVKULTUR & FORBRUGØKONOMI & PENGEMAGASINER

Hass og Saxkjær: Cæsar - manden og myten - Radio Update, Nyheder og baggrund 24 timer i døgnetNU AFSPILLES DET VALGTE INTERVIEW - TÆND DINE HØJTTALERE

Hass og Saxkjær: Cæsar - manden og myten

KULTUR OG FORBRUG:
MAGASIN:

Af: Hanne Bærentzen
Radio Updates magasin redaktør.

Flot tænkt – fornemt udført bog om Caesar – manden, der ændrede verdenshistoriens gang, som en overskrift lyder til et af bogens afsnit.
Foto af forside fra forlaget

Værket er en antologi – en samling på 11 artikler eller essays. Den første artikel introducerer Cæsar, hans familie, hans livsforløb og både militære, politiske og private bedrifter og forklarer overvejelserne bag de 10 øvrige artikler. Seks af dem fokuserer på Cæsar i hans samtid og fire af dem diskuterer eftertidens opfattelse af ham.Trine Arlund Hass og Sine Grove Saxkjær har redigeret værket – det er gjort med stor omhu – med et minimum af gentagelser og sådan, at de forskellige kapitler ligesom har hængsler til hinanden.

Hvad står der så i disse essays? Jamen, det er et rent skatkammer af viden – omhyggeligt dokumenteret gennem velvalgte tekstcitater og relevante kort, oversigter og smukke illustrationer.

Hvis man vil kende Cæsar (100 – 44 f.v.t.), er det umuligt at komme uden om Cicero (106 - 43 f.v.t.). Disse to politikere, talere og forfattere kendte hinanden personligt og kom i de samme romerske cirkler. Medens Cicero var konservativ i sin politiske holdning ogmest af alt ønskede at holde fast i republikken som styreform, var Cæsar ’opportunistisk og ukonventionel’, forklarer Henriette van der Blom i kapitlet Cæsar og Cicero i Rom. Hun understreger, at Cæsars eneherredømme af Cicero blev anset for en forbrydelse og dokumenterer dette ved et citat fra værket Om pligterne, hvor Cicero et halvt år efter drabet på Cæsar fordømmer ham som tyran og skriver, om en sådan mand, at ”det er moralsk korrekt at dræbe [ham]”. Et synspunkt vi kommer til at møde igen i den tidlige renæssances norditalienske bystater specielt i Firenze, som i perioden omkring år 1400 var truet af Milanos fyrste. Her betød politisk frihed fraværet af en enehersker, forklarer Marianne Pade i sit kapitel Måtte de dræbe Cæsar? Hun beskriver, hvordan de forskellige bystater spejler sig i enten Brutus og Cassius, der dræbte tyrannen for at få den frie republik tilbage – eller også ser bystatens fyrste som en (beundret) arvtager til det romerske kejserdømme personificeret ved Cæsar og navnlig Augustus. Pade runder af med en flot og tankevækkende gennemgang af Shakespeares Julius Cæsar. Hun peger på, at Brutus er den person, der fylder mest i dramaet – som alligevel bærer Cæsars navn. Og hvorfor nu det? ”...fordi Shakespeare bruger Cæsarskikkelsen som en anledning til at diskutere emner som magt og menneskelighed, den enkelte og fællesskabet, loyalitet og ansvar”, slutter Pade – og har her elegant fortalt læserne om, hvorfor den foreliggende bog er væsentlig og aktuel.

Udover politiker og hærfører var Cæsar en produktiv forfatter. Blandt denallermest hyppigt læste latinske litteraturer hans værker Gallerkrigen og Borgerkrigen, skriver Per Methner Rasmussen i kapitlet Forfatteren Cæsar. I en knivskarp analyse af forskellige passager i Gallerkrigen viser Methner, hvordan Cæsar ved en suveræn manipulation af det latinske sprog formår at give det indtryk, at ”når andre ikke kan finde ud af tingene, kommer Cæsar lynhurtigt og klarer sagerne”. Tilsvarende i Borgerkrigen, hvor Cæsar ikke står overfor fjendtlige gallere, men hvor modstanderne er hans egne politiske fjender. Her retfærdiggør han retorisk sine handlinger, samtidig med at han understreger sine mange forsøg på at få forhandlinger i gang. Det endte dog alligevel i borgerkrig, men det var så ikke hans fejl. Ja, ”Cæsar er en fremragende manipulator”, konkluderer Methner, og disse retoriske greb med 2000 år på bagen kan man jo så stadig gå og tænke over i dag.

Hvis Cæsar var den store manipulator, var hans adopterede søn Octavian, (senere Augustus) den store selviscenesætter – som den naturlige politiske arvtager til Cæsar. Det ses allerede i Octavians dramatisk koreograferede begravelsesoptog til ære for sin adoptivfar, sådan som Jan Kindberg Jacobsen og Rubina Raja beskriver det i deres fælles kapitel Cæsar og hans portrætter. Allerforrest i optoget lå den myrdedes gennemhullede og blodige toga og på ligbåren lå en voksstatue af Cæsar med sårene fra de 23 knivstik. Der er til nutiden ingen portrætter overleveret, som man med sikkerhed kan sige er af Cæsar – bortset fra mønterne. Der er generelt ingen mangel på portrætter af romerske herskere, men kun i form af marmorkopier af oprindelige bronzer, som ikke mere findes. Jacobsen og Raja identificerer i alt 17 som mulige sådanne Cæsarportrætter i marmor, men de stammer alle fra tiden efter hans død. Nærværende anmelder savner nu et enkelt portræt – den såkaldte og omdiskuterede Arlesbuste, fundet på bunden af Rhône i 2007.

Cæsars krige og triumfer er titlen på det følgende kapitel, hvor Carsten Hjort Lange tager fat i forholdet mellem borgerkrig og triumf. Med Cæsars evner som manipulator i baghovedet er det ikke svært at se muligheder for en del triumfer i hans lange karriere som hærfører. Kun fravalgte han triumf efter sejren over Pompeius ved Pharsalos i år 48. For hvad gør man efter en sejr i en borgerkrig? ”Cæsar forsøgte sig med …. mildhed, men betalte med sit eget liv”, skriver Lange. Til gengæld lovede hans adoptivsøn, Augustus, at hævne Cæsar, da han gik i krig mod hans mordere.

I kapitlet Cæsars Rom tager forfatteren Sine Grove Saxkjær læseren på en virtuel spadseretur gennem byen, hvor man ser de senrepublikanske monumenter og andre levn være i fåtal sammenlignet med, hvad kejsertiden har efterladt sig af imponerende bygninger– nogle naturligvis i bedre forfatning end andre. Men Saxkjær viser, at Cæsar faktisk havde omfattende byggeprojekter i Rom. Det centrale element på det forum, der bar hans navn, var templet til Venus Genetrix, altså Venus Stammoder. Venus var nemlig i flg. den romerske tradition stammoder tiljuliernes slægt – og dermed til Gajus Julius Cæsar.

Kapitlet Cæsar og Kleopatra behandler Cæsar i hans egen samtid, men der tages nu også hul her på eftertiden, for den første illustration i kapitlet er en filmplakat med Elizabeth Taylor som Kleopatra. Det er mytetungt stof, vi her har med at gøre, skriver Anne Marie Nielsen og henviser til ikke bare film, men billedkunst, TV-serier og computerspil – kan man nå ind til en historisk virkelighed her? ”svaret må være et rungende måske!”, skriver forfatteren. Efter at have slået Pompeius ved Pharsalos i 48 kom Cæsar til Ægypten,og i et halvt års tid slog han sig ned hos Kleopatra. Cæsar tog tilbage til Rom, hvorKleopatra dog senere dukkede op sammen med sin og Cæsars lille søn, Cæsarion. Ja, det er det stof som store romaner og film er lavet af, fremgår det af dette fascinerende essay.

I Cæsar i historieskrivningen peger forfatteren Jesper Majbom Madsen på, at Cæsar i den grad stadig, ligesom i sin egen tid, deler vandene – var han en tyran eller en visionær statsmand? Den tyske historiker Theodor Mommsen er på den fløj, der så Cæsar som den, der for alvor tog fat i at løse nogle af Roms store sociale udfordringer og f.eks. bidrog til stærkt tiltrængte jordreformer, medens andre mener, at han simpelthen gik efter magten for magtens egen skyld. Faktisk regerede han jo kun i cirka fire år, så det er forbløffende, hvilket aftryk han har sat på eftertidens historieskrivning.

Lars Kjær opstiller i sit essay Cæsar i middelalderen en elegant modsætning mellem på den ene side middelalderens tyske kejsere, der opfattede sig selv som direkte arvinger af de romerske kejsere og spejlede sig i netop de egenskaber ved Julius Cæsar, som de selv mente at besidde. På den anden side har vi så de samtidige britiske historikere, der brugte Cæsars invasion af Britannien til at bevidne egen fordums storhed ved beretninger om, hvordan briterne heltemodigt kæmpede mod Cæsars invaderende tropper.

Cæsar i Danmark har Trine Arlund Hass stået for. Hun inddrager tre forfattere: Søren Kierkegaard, H.C. Andersen og Sophus Clausen, hvor det nok mest interessante er hendes detaljerede gennemgang afSophus Clausens digt Cæsarer. Det er et klart politisk digt, der første gang blev trykt i 1891 og igen i omarbejdet form i 1917. Det er vildt interessant, også fordi Hass har gjort et stort filologisk arbejde ud af vurdering og sammenhold af de forskellige udgaver.

Hvem vil have glæde af at læse bogen? De fleste kender jonavnet ’Cæsar’, men ved ikke hvem han var, hvad han foretog sig – eller hvordan og hvorfor han har sat sig spor i europæisk historie, politik og litteratur op til nutiden. For den gruppe vil bogen være alletiders. Ikke mindre velkommen vil bogen være til at genopfriske viden om manden Cæsar og til at hente ny viden om hans efterliv for dem, der i forvejen har en faglig baggrund. Det er et fremragende værk om Cæsar, manden og myten hvor nærværende anmelder på mere end 2000 års afstand nu er nået til den konklusion, at manden er myten.

Forfatterne er alle sammen eksperter indenfor det felt, de skriver om. Deres stilling/titel/ansættelsessted står der ikke noget om – det må være en bevidst beslutning, men hvis man gerne vil vide noget om forfatterne, så er de alle sammen kun et par sekunders søgning væk.

Det er lidt ærgerligt, at de forholdsvis få citater på græsk er skrevet med latinske og ikke med græske bogstaver. Hvis man ikke læser græsk, får man alligevel næppe noget ud af de transskriberede tekststumper.

Efterskriftet fortæller, at baggrunden for bogens udgivelse er helt aktuelle udgravninger af hidtil uudforskede dele af Cæsars Forum. Disse udgravninger samarbejder med et forskningsprojekt: Vores Cæsar: Gajus Julius Cæsars danske receptioner.

Efter hvert kapitel er der en grundig bibliografi, og sidst i bogen findes tillæg med: Ordforklaringer, Indeks, omhyggelig billedkreditering og en meget nyttig tidslinje. Sidstnævnte slutter med 2007 og computerspillet Assassin’s Creed. Nærværende anmelder må indrømme her at være totalt blank – og røber formodentlig dermed noget om sin alder.

Bogen udgivet af Aarhus Universitetsforlag er på 262 smukke sider papir i fin kvalitet, der lader de mange illustrationer stå knivskarpt. Jørgen Sparre har stået for omslag og sats, som med Chaparral Pro på lækkert papir (130 g Arctic Volume) gør teksten behagelig at læse.

Forlaget stiller en smagsprøve til rådighed i form af store dele af bogens første kapitel.Send en bekendt en mail med link til dette interview - klik her:.

KLIK PÅ PILEN I DEN SORTE BJÆLKE
TIL VENSTRE HVIS LYDEN IKKE STARTER:Lyd: Copyright Radio UpdateHØR OGSÅ TIDLIGERE INTERVIEWS MED SAMME EMNE
Runestenen i Jelling var fuld af farver
Corona afstand: Du behøver ikke have et målebånd i lommen
Historien om Amalienborg
Zeppelinere, skyttegrave og nationale klenodier
Sådan bliver du en rigtig helt
Sankt Hans: Er hun en heks
RADIO UPDATE
- radio der giver mening

En time med blandede interviews og korte nyheder
Klik her for at høre timeprogrammet med nyheder og interviews eller hør nyheder enkeltvis ved at klikke på dem herunder
Søg på RadioUpdate
- skriv et enkelt ord
                                                                                      RADIO UPDATE SÆTTER FOKUS PÅ:Hass og Saxkjær: Cæsar - manden og myten
RADIO UPDATE FOKUS:
Flot tænkt – fornemt udført bog om Caesar – manden, der ændrede verdenshistoriens gang, som en overskrift lyder til et af bogens afsnit.
Foto af forside fra forlaget
Runestenen i Jelling var fuld af farver
RADIO UPDATE FOKUS:
Harald Blåtand valgte de dyreste farver, man kunne komme i nærheden af i vikingetiden, da han i år 965 rejste Jellingstenen. Nu har historikere genskabt farverne.Corona afstand: Du behøver ikke have et målebånd i lommen
RADIO UPDATE FOKUS:
Kan du ikke se en meter, så er der hjælp her. Enten med en tur til Paris eller en simpel beregning af lysets hastighed. Eller også kan du tjekke corona-afstanden ved at sikre dig, at du ikke kan nå dem du er i nærheden af.


Historien om Amalienborg
RADIO UPDATE FOKUS:
København byder på mange flotte bygninger, og i denne bogsamtale taler Radio Update's magasinredaktør Hanne Bærentzen med forfatteren bag to af dem. Den første går bag om Amalienborg.Zeppelinere, skyttegrave og nationale klenodier
RADIO UPDATE FOKUS:
Sommeroplevelserne i Danmark står i kø. I forbindelse med 100 året for genforeningen er den sønderjyske natur en åbenlys mulighed som også byder på levn fra årtiers krig og ufred.Sådan bliver du en rigtig helt
RADIO UPDATE FOKUS:
Tordenskjold, Niels Juel, Peter Willemoes. Danmarkshistorien vrimler med rigtige helte. Radio Updates magasinredaktør Hanne Bærentzen har set på, hvad der skal til for at blive en helt.


Sankt Hans: Er hun en heks
RADIO UPDATE FOKUS:
Hekseafbrændinger er en uhyggelig og mørk del af den danske historie. Men hvorfor brændte man kvinder og mænd, Hvad havde de gjort og hvem dømte dem? Var det kirken der stod bag?


Vær med til at forme RadioUpdate's nye magasin-programmer
Bliv samarbejdspart og ene-sponser på vores nye magasin om dette emne. Klik her og hør nærmere.


Genforening: Da Danmark var tæt på at blive tysk
RADIO UPDATE FOKUS:
Dommedag Als: Klokken to om natten den 29. juni 1864 glider en sværm af prøjsiske landgangsbåde ud på det spejlblanke sund med kurs mod Als, hvor den danske hær befinder sig. Da de er halvvejs, opdager danskerne dem. Det afgørende slag kan begynde.Grænselandet fejrer 100 år
RADIO UPDATE FOKUS:
Et kapitel i Danmarks historie fyldt af kamp og national vækkelse - men i moderne tid også med fred, fordragelighed og vækst.De kæmpede frivilligt i de allierede styrker
RADIO UPDATE FOKUS:
5. MAJ DANMARKS BEFRIELSE Op til 5. maj - dagen for Danmarks Befrielse, sender vi hver dag en udsendelse med relation til den indsats der blev gjort af nogle få, for at redde Europa. De gjorde det for Danmarks Ære - en bog om de danske frivillige under besættelsen. Hør interviewet om bogen, der for første gang skildrer nogle af dem.


TIDLIGERE ERHVERV       TIDLIGERE ERHVERV       TIDLIGERE ERHVERV  
Økonimi: Nu gælder det - Trump eller Biden.

Uddannelse giver os bedre lys

De skabte det Danmark vi lever af

Venstre fremsætter forslag om national råstofplan

Mester lærer at tænke på japansk

Iværksættere er risikovillige og tør tage en chance


NYE UPDATE TEMAER

NYE BØGER

HAVE OG NATUR

BØGER OM LEDELSE

VIDENS MAGASINER

DANMARKS HISTORIE

BYGGERI

MOTOR OG BILEN

OS OG NETTET

TIME PROGRAMMER

POLITIK I UGEN

ERHVERV I UGEN

KULTUR I UGEN

EN TIME PÅ NETTET

DAGENS TEMA

DE KORTE NYHEDER

UAFBRUDT-24-7-365

KONTAKT OG OM OS:

SE NEDERST PÅ SIDEN

 

HØR OGSÅ     HØR OGSÅ     HØR OGSÅ  
EU fordobler målsætning for energirenovering af bygninger

Ny smartphone: Fairtrade-guld og genbrugsplast

Runestenen i Jelling var fuld af farver

BMW's motorsports afdeling har været inde over nyt design

Fagbevægelsen vandt første slag om Femernforbindelsen

Nordkysten – fortællinger fra Nordsjælland


 

DAGENS ERHVERVSBOG
 

Amazon og Bezos: Manden bag butikken, der har alt
Amazon er mest kendt for bøgerne, men Jeff Bezos ville skabe den ultimative detailvirksomh....MEST POPULÆRE 
BØGER LIGE NU

 
Hilde Østby og Ylva Østby: At dykke efter søheste

Søren S. Jørgensen og Per Westergård: Den journalistiske forbindelse

Elsebeth Egholm: Jeg finder dig altid

Lisbet Lundquist Hvor er stjernerne når det er lyst

En europæisk Danmarkshistorie

Erasmus af Rotterdam: Om den frie vilje

Østerfelt, Andersen og Blaszczyk: Marie Curie – et lys i mørket

Simon Fruelund: Optegnelser fra verdens ende

Arne Haugen Sørensen: Tiden grebet i halen

Jonas Bonnier: Helikopterkuppet

NYHEDS-SAMMENDRAGET
DE KORTE
NYHEDER


Nyhederne fra Radio Update
UPDATE TEMA - TEMA UPDATE
FOKUS OG TILBAGEBLIK PÅ UDVIKLINGEN
Design og lækker lyd i ny Nissan


Lyt med når motorprogrammet tester den nye Nisan Juke.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Ny udgave af bilhistoriens mest klassiske ikon
Land Rover Defender er en helt ny udgave af det ikon, der nok er verdens mest genkendelige bil. Alt det du kender plus en masse. Bilen er proppet med elektronik og noget af det overrasker, som du kan høre her.....


Denne bil skal prøves på en rigtig racerbane
Lyt med når Søren Clauding prøvekører den nye Toyota GR Supra - en bil der rykker så det kan høres i dette indslag.....


Sommerferie: Nu vil vi opleve Danmark på fire hjul
Bilsalget lykkedes for Renault på trods af coronakrisen. Fordi vi opdagede smittefaren ved at køre med tog og bus har kunderne valgt bilen til sommerferien - og så må den gerne være ny.....


Egentligt burde vi køre denne biltest i Marokko
Ford Ranger Raptor er en luksuspick-up i ren amerikansk stil. Men dens forgænger blev den mest solgte pick-up i Europa. Lyt med når Søren Clauding tester bilen - i Danmark.....

Ny plugin følger trenden - bilerne bliver elektriske
Hyundai følger tendensen med deres nye Ioniq PHEV plug-in hybrid. Sæt den i kontakten og dæk den første del af din kørsel med ren energi fra elnettet. Hør testen her.....

Volvos milde hybrid er toppen af luksus

MERE FRA FORSIDEN LIGE NU
RADIOUPDATE 1/12 - RADIO DER GIVER MENING


Tesfaye er træt af snyd og bedrag med udenlandsk arbejdskraft
POLITIK:
Hårdere kamp mod snyd med udenlandsk arbejdskraft. Virksomhederne skal forhindres i at fifle med reglerne om løn og dertil hørende frynsegoder....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Tilskudsordninger åbner for helhedsorienteret energiforbedring
POLITIK:
Underdirektør i DI Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, er meget positiv over den aftale om at bruge 2,3 milliarder kroner i tilskud de kommende år til energiforbedringer af den private boligmase. ....


- flere interviews om dette emne"Folkene kan lide at være på arbejde"
ERHVERV:
Der er kommet god stemning - ikke bare mellem tømrerne men mellem alle faggrupperne - folk er glade. Sådan fortæller Jakob Boie Pedersen, direktør i tømrerfirmaet Sten ....


- flere interviews om dette emneØkonimi: Nu gælder det - Trump eller Biden.
ERHVERV:
Nedlukninger i Europa og et forestående amerikansk præsidentvalg har skabt nervøsitet på de finansielle markeder, men nu lover ECB nye lempelser af pengepolitikken til de....


- flere interviews om dette emneUddannelse giver os bedre lys
ERHVERV:
Aalborg Universitet København har siden efteråret 2014 tilbudt en kandidatuddannelse, som skal imødekomme øget efterspørgsel efter kompetencer om lys. En undersøgelse har....


- flere interviews om dette emneNy hybrid fra Honda sætter ny standard
Ekstra god plads når sæder flyttes rundt - et system som Honda har taget patent på. En benzinmotor og en selvladende elmotor, som er den, der driver bilen. Lyt med når v....


- flere interviews om dette emne


Der er dømt nøl for infrastrukturplan
POLITIK:
Utålmodigheden breder sig. Der er fortsat efter næsten 1½ år ikke indkaldt til forhandlinger om en plan for fremtidens infrastrukturinvesteringer.....


- flere interviews om dette emneLars Tvede: Bobler, bullshit og børsfest
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
”Fra nu af vil jeg spise risiko til morgenmad”, tænkte Lars Tvede, ....


- flere interviews om dette emne  ANDRE UDVALGTE INTERVIEWSERHVERV:
Opløftende tal sætter præg på de finansielle markeder
Sommerrekorder: De økonomiske nøgletal er opløftende og det sætter sine præg på de finansielle markeder. Aktiemarkederne har sat nye rekorder og det samme gør sig gældende for ædelmetaller som guld og sølv. Men den tyrkiske lira er fanget i et stormvejr.


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
POLITIK:
Det forsømte folketingsår for infrastrukturen
Det er sandt at sige ikke meget, der er sket på transportområdet, efter at Socialdemokratiet har overtaget regeringsmagten


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
Ledere frygter den anden bølge men er mest bange for økonomien
Frygten for en ny bølge af smitte er blandt virksomhedsledernes største bekymringer - kun overgået af konsekvenserne af nedgangen i den globale økonomi, viser en ny analyse.


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
Hvad bør virksomheden vide om CSR
Social ansvarlighed og oplysninger om, hvad virksomheden gør er vigtigt for virksomhederne. Både i forhold til bundlinjen, pressen og lovgivningen. Her er en bog, der forklarer, hvad man skal gøre.


- flere interviews om dette emne
POLITIK:
Politikere spænder ben for en hel branche
I midten af juni fjernede miljøministeren med et slag 16.000 ha. produktionsskov fra den danske træindustri. Arealerne, der har forsynet savværker med dansk tømmer, skal fremover stå urørt. Manøvren har rystet branchen, som nu forudser, at det bliver umuligt at købe tilstrækkeligt træ i Danmark. I stedet må man importere materialer, der er produceret mindre bæredygtigt end det danske.


- flere interviews om dette emne
POLITIK:
Arbejdsmiljøskandale på BIO4
Både danske og udenlandske entreprenører har ladet deres ansatte arbejde giftige stoffer. Arbejdsmiljørepræsentanter har reageret, men uden at virksomheden har taget det


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
Aktiemarkeder i vigør
Gode økonomiske nøgletal dominerer udviklingen på de finansielle markeder. Men hvor langt er euroområdet egentlig fra at være kommet sig fra den værste nedtur og vil renterne forblive rekordlave?


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
De opfindsomme danskere - Postordresalg
Iderigdom og opfindsomhed har altid været nøglen til succes. Det er den, der har udviklet dansk erhvervsliv til det, som det er i dag. Vi tager en lille pause, og ser på forløberen for internet handel.


- flere interviews om dette emne
KULTUR & FORBRUG:
Sådan laver man radio under Coronakrisen
Techmagasinet Meremobil.dk ser denne gang på, hvordan det lykkes at sende radio, når medarbejderne arbejder hjemmefra.


- flere interviews om dette emne
KULTUR & FORBRUG:
50 oste - og hvad man drikker til dem
Selv om ferien holdes på terrassen derhjemme, behøver man ikke at gå glip af udenlandske oplevelser. Her fortæller forfatteren om de 50 oste, han har valgt ud til sin bog om ost - og hvad man drikker til dem.


- flere interviews om dette emne
KULTUR & FORBRUG:
Sankt Hans: Er hun en heks
Hekseafbrændinger er en uhyggelig og mørk del af den danske historie. Men hvorfor brændte man kvinder og mænd, Hvad havde de gjort og hvem dømte dem? Var det kirken der stod bag?


- flere interviews om dette emne
KULTUR & FORBRUG:
Sommerferie: Nu vil vi opleve Danmark på fire hjul
Bilsalget lykkedes for Renault på trods af coronakrisen. Fordi vi opdagede smittefaren ved at køre med tog og bus har kunderne valgt bilen til sommerferien - og så må den gerne være ny.


- flere interviews om dette emne
POLITIK:
Fyn og Jylland snydt i aftale om ekstra studiepladser
Et enigt Folketingets giver de videregående uddannelser 210 millioner til at oprette 4.500 ekstra studiepladser. Men med en sproglig finte skjuler man, at hovedstaden har taget godt for sig af beløbet.


- flere interviews om dette emne
POLITIK:
Regeringens lynindgreb snyder virksomheder for 18 milliarder kroner
Ved at ændre Epidemiloven i forbindelse med nedlukningen af Danmark, fjernede regeringen også med et snuptag virksomhedernes RET til fuld erstatning


- flere interviews om dette emne
MAGASIN:
KULTUR & FORBRUG:
Nordens Flora, Bo Mossberg, Lennart Stenberg. På dansk v. Jon Feilberg
Foto af forside fra forlaget
Hvor mange planter mon der er i Norden?


- flere interviews om dette emneOM RADIO UPDATE -RADIO DER GIVER MENING

OM RADIO UPDATE:

   

REDAKTIONEN

FIND OS PÅ FM, NET m.v. SPONSOR OG SAMARBEJDE

MÅL & INDHOLD

BRUG AF LYD PRODUKTION AF DIN LYD
   Virksomhedsportrætter
   Produktportræt
   Organisationsportrætter

KONTAKT OS

TIPS OG FORSLAG


GÅ TIL FORSIDEN VED AT KLIKKE HER