SENESTE NYTPOLITIKERHVERVKULTUR & FORBRUGØKONOMI & PENGEMAGASINER

Cæsar - manden og myten. En bog af Hass og Saxkjær - Radio Update, Nyheder og baggrund 24 timer i døgnetNU AFSPILLES DET VALGTE INTERVIEW - TÆND DINE HØJTTALERE

Cæsar - manden og myten. En bog af Hass og Saxkjær

KULTUR OG FORBRUG:
MAGASIN:

Af: Hanne Bærentzen
Radio Updates magasin redaktør.

Flot tænkt – fornemt udført bog om Caesar – manden, der ændrede verdenshistoriens gang, som en overskrift lyder til et af bogens afsnit.
Foto af forside fra forlaget

Værket er en antologi – en samling på 11 artikler eller essays. Den første artikel introducerer Cæsar, hans familie, hans livsforløb og både militære, politiske og private bedrifter og forklarer overvejelserne bag de 10 øvrige artikler. Seks af dem fokuserer på Cæsar i hans samtid og fire af dem diskuterer eftertidens opfattelse af ham.Trine Arlund Hass og Sine Grove Saxkjær har redigeret værket – det er gjort med stor omhu – med et minimum af gentagelser og sådan, at de forskellige kapitler ligesom har hængsler til hinanden.

Hvad står der så i disse essays? Jamen, det er et rent skatkammer af viden – omhyggeligt dokumenteret gennem velvalgte tekstcitater og relevante kort, oversigter og smukke illustrationer.

Hvis man vil kende Cæsar (100 – 44 f.v.t.), er det umuligt at komme uden om Cicero (106 - 43 f.v.t.). Disse to politikere, talere og forfattere kendte hinanden personligt og kom i de samme romerske cirkler. Medens Cicero var konservativ i sin politiske holdning ogmest af alt ønskede at holde fast i republikken som styreform, var Cæsar ’opportunistisk og ukonventionel’, forklarer Henriette van der Blom i kapitlet Cæsar og Cicero i Rom. Hun understreger, at Cæsars eneherredømme af Cicero blev anset for en forbrydelse og dokumenterer dette ved et citat fra værket Om pligterne, hvor Cicero et halvt år efter drabet på Cæsar fordømmer ham som tyran og skriver, om en sådan mand, at ”det er moralsk korrekt at dræbe [ham]”. Et synspunkt vi kommer til at møde igen i den tidlige renæssances norditalienske bystater specielt i Firenze, som i perioden omkring år 1400 var truet af Milanos fyrste. Her betød politisk frihed fraværet af en enehersker, forklarer Marianne Pade i sit kapitel Måtte de dræbe Cæsar? Hun beskriver, hvordan de forskellige bystater spejler sig i enten Brutus og Cassius, der dræbte tyrannen for at få den frie republik tilbage – eller også ser bystatens fyrste som en (beundret) arvtager til det romerske kejserdømme personificeret ved Cæsar og navnlig Augustus. Pade runder af med en flot og tankevækkende gennemgang af Shakespeares Julius Cæsar. Hun peger på, at Brutus er den person, der fylder mest i dramaet – som alligevel bærer Cæsars navn. Og hvorfor nu det? ”...fordi Shakespeare bruger Cæsarskikkelsen som en anledning til at diskutere emner som magt og menneskelighed, den enkelte og fællesskabet, loyalitet og ansvar”, slutter Pade – og har her elegant fortalt læserne om, hvorfor den foreliggende bog er væsentlig og aktuel.

Udover politiker og hærfører var Cæsar en produktiv forfatter. Blandt denallermest hyppigt læste latinske litteraturer hans værker Gallerkrigen og Borgerkrigen, skriver Per Methner Rasmussen i kapitlet Forfatteren Cæsar. I en knivskarp analyse af forskellige passager i Gallerkrigen viser Methner, hvordan Cæsar ved en suveræn manipulation af det latinske sprog formår at give det indtryk, at ”når andre ikke kan finde ud af tingene, kommer Cæsar lynhurtigt og klarer sagerne”. Tilsvarende i Borgerkrigen, hvor Cæsar ikke står overfor fjendtlige gallere, men hvor modstanderne er hans egne politiske fjender. Her retfærdiggør han retorisk sine handlinger, samtidig med at han understreger sine mange forsøg på at få forhandlinger i gang. Det endte dog alligevel i borgerkrig, men det var så ikke hans fejl. Ja, ”Cæsar er en fremragende manipulator”, konkluderer Methner, og disse retoriske greb med 2000 år på bagen kan man jo så stadig gå og tænke over i dag.

Hvis Cæsar var den store manipulator, var hans adopterede søn Octavian, (senere Augustus) den store selviscenesætter – som den naturlige politiske arvtager til Cæsar. Det ses allerede i Octavians dramatisk koreograferede begravelsesoptog til ære for sin adoptivfar, sådan som Jan Kindberg Jacobsen og Rubina Raja beskriver det i deres fælles kapitel Cæsar og hans portrætter. Allerforrest i optoget lå den myrdedes gennemhullede og blodige toga og på ligbåren lå en voksstatue af Cæsar med sårene fra de 23 knivstik. Der er til nutiden ingen portrætter overleveret, som man med sikkerhed kan sige er af Cæsar – bortset fra mønterne. Der er generelt ingen mangel på portrætter af romerske herskere, men kun i form af marmorkopier af oprindelige bronzer, som ikke mere findes. Jacobsen og Raja identificerer i alt 17 som mulige sådanne Cæsarportrætter i marmor, men de stammer alle fra tiden efter hans død. Nærværende anmelder savner nu et enkelt portræt – den såkaldte og omdiskuterede Arlesbuste, fundet på bunden af Rhône i 2007.

Cæsars krige og triumfer er titlen på det følgende kapitel, hvor Carsten Hjort Lange tager fat i forholdet mellem borgerkrig og triumf. Med Cæsars evner som manipulator i baghovedet er det ikke svært at se muligheder for en del triumfer i hans lange karriere som hærfører. Kun fravalgte han triumf efter sejren over Pompeius ved Pharsalos i år 48. For hvad gør man efter en sejr i en borgerkrig? ”Cæsar forsøgte sig med …. mildhed, men betalte med sit eget liv”, skriver Lange. Til gengæld lovede hans adoptivsøn, Augustus, at hævne Cæsar, da han gik i krig mod hans mordere.

I kapitlet Cæsars Rom tager forfatteren Sine Grove Saxkjær læseren på en virtuel spadseretur gennem byen, hvor man ser de senrepublikanske monumenter og andre levn være i fåtal sammenlignet med, hvad kejsertiden har efterladt sig af imponerende bygninger– nogle naturligvis i bedre forfatning end andre. Men Saxkjær viser, at Cæsar faktisk havde omfattende byggeprojekter i Rom. Det centrale element på det forum, der bar hans navn, var templet til Venus Genetrix, altså Venus Stammoder. Venus var nemlig i flg. den romerske tradition stammoder tiljuliernes slægt – og dermed til Gajus Julius Cæsar.

Kapitlet Cæsar og Kleopatra behandler Cæsar i hans egen samtid, men der tages nu også hul her på eftertiden, for den første illustration i kapitlet er en filmplakat med Elizabeth Taylor som Kleopatra. Det er mytetungt stof, vi her har med at gøre, skriver Anne Marie Nielsen og henviser til ikke bare film, men billedkunst, TV-serier og computerspil – kan man nå ind til en historisk virkelighed her? ”svaret må være et rungende måske!”, skriver forfatteren. Efter at have slået Pompeius ved Pharsalos i 48 kom Cæsar til Ægypten,og i et halvt års tid slog han sig ned hos Kleopatra. Cæsar tog tilbage til Rom, hvorKleopatra dog senere dukkede op sammen med sin og Cæsars lille søn, Cæsarion. Ja, det er det stof som store romaner og film er lavet af, fremgår det af dette fascinerende essay.

I Cæsar i historieskrivningen peger forfatteren Jesper Majbom Madsen på, at Cæsar i den grad stadig, ligesom i sin egen tid, deler vandene – var han en tyran eller en visionær statsmand? Den tyske historiker Theodor Mommsen er på den fløj, der så Cæsar som den, der for alvor tog fat i at løse nogle af Roms store sociale udfordringer og f.eks. bidrog til stærkt tiltrængte jordreformer, medens andre mener, at han simpelthen gik efter magten for magtens egen skyld. Faktisk regerede han jo kun i cirka fire år, så det er forbløffende, hvilket aftryk han har sat på eftertidens historieskrivning.

Lars Kjær opstiller i sit essay Cæsar i middelalderen en elegant modsætning mellem på den ene side middelalderens tyske kejsere, der opfattede sig selv som direkte arvinger af de romerske kejsere og spejlede sig i netop de egenskaber ved Julius Cæsar, som de selv mente at besidde. På den anden side har vi så de samtidige britiske historikere, der brugte Cæsars invasion af Britannien til at bevidne egen fordums storhed ved beretninger om, hvordan briterne heltemodigt kæmpede mod Cæsars invaderende tropper.

Cæsar i Danmark har Trine Arlund Hass stået for. Hun inddrager tre forfattere: Søren Kierkegaard, H.C. Andersen og Sophus Clausen, hvor det nok mest interessante er hendes detaljerede gennemgang afSophus Clausens digt Cæsarer. Det er et klart politisk digt, der første gang blev trykt i 1891 og igen i omarbejdet form i 1917. Det er vildt interessant, også fordi Hass har gjort et stort filologisk arbejde ud af vurdering og sammenhold af de forskellige udgaver.

Hvem vil have glæde af at læse bogen? De fleste kender jonavnet ’Cæsar’, men ved ikke hvem han var, hvad han foretog sig – eller hvordan og hvorfor han har sat sig spor i europæisk historie, politik og litteratur op til nutiden. For den gruppe vil bogen være alletiders. Ikke mindre velkommen vil bogen være til at genopfriske viden om manden Cæsar og til at hente ny viden om hans efterliv for dem, der i forvejen har en faglig baggrund. Det er et fremragende værk om Cæsar, manden og myten hvor nærværende anmelder på mere end 2000 års afstand nu er nået til den konklusion, at manden er myten.

Forfatterne er alle sammen eksperter indenfor det felt, de skriver om. Deres stilling/titel/ansættelsessted står der ikke noget om – det må være en bevidst beslutning, men hvis man gerne vil vide noget om forfatterne, så er de alle sammen kun et par sekunders søgning væk.

Det er lidt ærgerligt, at de forholdsvis få citater på græsk er skrevet med latinske og ikke med græske bogstaver. Hvis man ikke læser græsk, får man alligevel næppe noget ud af de transskriberede tekststumper.

Efterskriftet fortæller, at baggrunden for bogens udgivelse er helt aktuelle udgravninger af hidtil uudforskede dele af Cæsars Forum. Disse udgravninger samarbejder med et forskningsprojekt: Vores Cæsar: Gajus Julius Cæsars danske receptioner.

Efter hvert kapitel er der en grundig bibliografi, og sidst i bogen findes tillæg med: Ordforklaringer, Indeks, omhyggelig billedkreditering og en meget nyttig tidslinje. Sidstnævnte slutter med 2007 og computerspillet Assassin’s Creed. Nærværende anmelder må indrømme her at være totalt blank – og røber formodentlig dermed noget om sin alder.

Bogen udgivet af Aarhus Universitetsforlag er på 262 smukke sider papir i fin kvalitet, der lader de mange illustrationer stå knivskarpt. Jørgen Sparre har stået for omslag og sats, som med Chaparral Pro på lækkert papir (130 g Arctic Volume) gør teksten behagelig at læse.

Forlaget stiller en smagsprøve til rådighed i form af store dele af bogens første kapitel.Send en bekendt en mail med link til dette interview - klik her:.

KLIK PÅ PILEN I DEN SORTE BJÆLKE
TIL VENSTRE HVIS LYDEN IKKE STARTER:Lyd: Copyright Radio Update
HØR OGSÅ TIDLIGERE INTERVIEWS MED SAMME EMNE
Dansk borgerkrig og bondeoprør
Træsko-slaget ved Køge
Cæsar - manden og myten. En bog af Hass og Saxkjær
Runestenen i Jelling var fuld af farver
Corona afstand: Du behøver ikke have et målebånd i lommen
Historien om Amalienborg
RADIO UPDATE
- radio der giver mening

En time med blandede interviews og korte nyheder
Klik her for at høre timeprogrammet med nyheder og interviews eller hør nyheder enkeltvis ved at klikke på dem herunder
Søg på RadioUpdate
- skriv et enkelt ord
                                                                                      RADIO UPDATE SÆTTER FOKUS PÅ:Storytelleren der ikke ville møde præsidenten
RADIO UPDATE FOKUS:
I vores serie om de opfindsomme danskere skal det denne gang handle om en virkelig verdensberømt af slagsen. Så berømt, at hun sagde nej tak til at mødes med den amerikanske præsident.Niels Ebbesen og den Kullede Greve
RADIO UPDATE FOKUS:
Danmark var på randen af borgerkrig, havde ingen konge og tyske herremænd opkrævede skatter. Men Niels Ebbesen, Svend Trøst og hans øvrige mænd tog sagen i egen hånd. Hør fortællingen om hvordan - et klip fra vores serie om dagen i dag.Dansk borgerkrig og bondeoprør
RADIO UPDATE FOKUS:
Kender du slaget ved Øksnebjerg eller slaget ved Svenstrup. Og kender du noget til en dansk borgerkrig i middelalderen. Måske ikke, men hvis vi siger Skipper Clement og Rantzau, så begynder klokkerne måske at ringe. Hør historien om to glemte slag fra danmarkshistorien


Træsko-slaget ved Køge
RADIO UPDATE FOKUS:
I denne lille hvilepause for ørerne, skal vi tilbage til 1807 og vi begiver os af sted til landevejen ved Køge. Der ligger næppe træsko tilbage, men det gjorde der for 223 år siden.Cæsar - manden og myten. En bog af Hass og Saxkjær
RADIO UPDATE FOKUS:
Flot tænkt – fornemt udført bog om Caesar – manden, der ændrede verdenshistoriens gang, som en overskrift lyder til et af bogens afsnit.
Foto af forside fra forlaget
Runestenen i Jelling var fuld af farver
RADIO UPDATE FOKUS:
Harald Blåtand valgte de dyreste farver, man kunne komme i nærheden af i vikingetiden, da han i år 965 rejste Jellingstenen. Nu har historikere genskabt farverne.


Corona afstand: Du behøver ikke have et målebånd i lommen
RADIO UPDATE FOKUS:
Kan du ikke se en meter, så er der hjælp her. Enten med en tur til Paris eller en simpel beregning af lysets hastighed. Eller også kan du tjekke corona-afstanden ved at sikre dig, at du ikke kan nå dem du er i nærheden af.


Vær med til at forme RadioUpdate's nye magasin-programmer
Bliv samarbejdspart og ene-sponser på vores nye magasin om dette emne. Klik her og hør nærmere.


Historien om Amalienborg
RADIO UPDATE FOKUS:
København byder på mange flotte bygninger, og i denne bogsamtale taler Radio Update's magasinredaktør Hanne Bærentzen med forfatteren bag to af dem. Den første går bag om Amalienborg.Zeppelinere, skyttegrave og nationale klenodier
RADIO UPDATE FOKUS:
Sommeroplevelserne i Danmark står i kø. I forbindelse med 100 året for genforeningen er den sønderjyske natur en åbenlys mulighed som også byder på levn fra årtiers krig og ufred.Sådan bliver du en rigtig helt
RADIO UPDATE FOKUS:
Tordenskjold, Niels Juel, Peter Willemoes. Danmarkshistorien vrimler med rigtige helte. Radio Updates magasinredaktør Hanne Bærentzen har set på, hvad der skal til for at blive en helt.


TIDLIGERE ERHVERV       TIDLIGERE ERHVERV       TIDLIGERE ERHVERV  
SMVere i kø for at få praktisk hjælp

Sådan laver du en App til dit firma

Arbejdsgiveren finder sin lærling på mobiltelefonen

Økonomi: Finanspolitikken slippes løs

Kun hver femte SMV'er bruger den offentlige erhvervsfremme

Mine ansatte syntes det var fedt, at jeg tog det kursus


NYE UPDATE TEMAER

NYE BØGER

HAVE OG NATUR

BØGER OM LEDELSE

VIDENS MAGASINER

DANMARKS HISTORIE

BYGGERI

MOTOR OG BILEN

OS OG NETTET

TIME PROGRAMMER

POLITIK I UGEN

ERHVERV I UGEN

KULTUR I UGEN

EN TIME PÅ NETTET

DAGENS TEMA

DE KORTE NYHEDER

UAFBRUDT-24-7-365

KONTAKT OG OM OS:

SE NEDERST PÅ SIDEN

 

HØR OGSÅ     HØR OGSÅ     HØR OGSÅ  
EU spænder ben for nye vaccinefabrikker

Peter Munk Christiansen: Lobbyisme

Højbede, hvis haven skal være lidt anderledes i år

Kun hver femte SMV'er bruger den offentlige erhvervsfremme

Lars Bo Kirk: De sidste fiskere

Genvind magten over teknologien i hjemmet


 

DAGENS ERHVERVSBOG
 

Sådan leder du teams i virksomheden
En effektiv måde at bringe virksomheden videre på. Sådan forklarer denne ledelsesbog om at....MEST POPULÆRE 
BØGER LIGE NU

 
Hilde Østby og Ylva Østby: At dykke efter søheste

Søren S. Jørgensen og Per Westergård: Den journalistiske forbindelse

Elsebeth Egholm: Jeg finder dig altid

Lisbet Lundquist Hvor er stjernerne når det er lyst

Erasmus af Rotterdam: Om den frie vilje

Østerfelt, Andersen og Blaszczyk: Marie Curie – et lys i mørket

En europæisk Danmarkshistorie

Arne Haugen Sørensen: Tiden grebet i halen

Simon Fruelund: Optegnelser fra verdens ende

Jonas Bonnier: Helikopterkuppet

NYHEDS-SAMMENDRAGET
DE KORTE
NYHEDER


Nyhederne fra Radio Update
UPDATE TEMA - TEMA UPDATE
FOKUS OG TILBAGEBLIK PÅ UDVIKLINGEN
Ledere skal lære at tale med de ansatte


For at skabe et godt samarbejde må man skabe en god dialog. Men det kniber for mange ledere. De kan finde hjælp i en bog om netop virksomhedens dialog og ledelse.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

"Folkene kan lide at være på arbejde"
Der er kommet god stemning - ikke bare mellem tømrerne men mellem alle faggrupperne - folk er glade. Sådan fortæller Jakob Boie Pedersen, direktør i tømrerfirmaet Sten Jensen as i Greve, efter de har været igennem et Lean Construction forløb.....


Håndværkere skal lære at være bedre ledere
ERHVERV:
Skal du holde fast i de medarbejdere du har, skal du være en dygtig leder. Sådan lyder det fra arbejdsgiverorganisationen Dansk Håndværk i en situation, hvor det bliver mere og mere svært at....


Erhvervsklynge skal samle viden om byggeriet i enstrenget system
POLITIK:
Bygge- og anlægsbranchen spiller en central rolle i den grønne omstilling, og erhvervsklyngen kommer til at levere løsninger på centrale udfordringer....


Ledere skal lære at inddrage HR i virksomheden forretning
ERHVERV:
I det perfekte partnerskab spiller HR og ledelse tæt sammen om at optimere virksomhedens præstationer. Hør Gitte Mandrup fortælle om det og hvorfor hun har skrevet bogen Forretningsorientere....

Ledere frygter den anden bølge men er mest bange for økonomien
Frygten for en ny bølge af smitte er blandt virksomhedsledernes største bekymringer - kun overgået af konsekvenserne af nedgangen i den globale økonomi, viser en ny analyse.....

Hvad bør virksomheden vide om CSR

MERE FRA FORSIDEN LIGE NU
RADIOUPDATE 21/4 - RADIO DER GIVER MENING


Er det ægte: Kunst, kemi og kopier
I dette vidensmagasin ser vi nærmere på danske forskere, der arbejder med at afgøre om kunst er ægte eller det er en kopi. Hvordan gør de det - og hør hvordan man bevarer nyere kulturværdier, som ellers nedbrydes af tidens tand.....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Niels Ebbesen og den Kullede Greve
Danmark var på randen af borgerkrig, havde ingen konge og tyske herremænd opkrævede skatter. Men Niels Ebbesen, Svend Trøst og hans øvrige mænd tog sagen i egen hånd. Hør fortællingen om hvordan - et klip fra vores serie om dagen i dag.....


- flere interviews om dette emneFilm og romaner forbereder os på en klimaforandret verden
POLITIK:
Det fortalte ph.d. Gregers Andersen, da han for et par år siden forsvarede sin h.d.-afhandling ”Klimaforandrede verdensforhold – den globale opvarmning i fiktion og filos....


- flere interviews om dette emneKjeld von Folsach, Joachim Meyer, Peter Wandel: Kamp, jagt og pragt.
Våben fra den islamiske verden 1500 – 1850.
Foto af forside fra forlaget

”Du gode Gud, sikken en kriger, var han dog bare kristen!....


- flere interviews om dette emneVirksomheder er sprogligt udfordret på eksporten
ERHVERV:
Vi tror selv, at vi er vældigt gode. Men når det kommer til stykket, kniber det med at kommunikere på engelsk - og det skaber misforståelser og problemer for virksomheder....


- flere interviews om dette emne22 ture i København, som du skal på
Hvilken form mon Frederiksberg Runddel har? - hvis du ikke kender København, så vil du nok blive overrasket. Og sådan er det med mange ting i byen.....


- flere interviews om dette emne


SMVere i kø for at få praktisk hjælp
ERHVERV:
Der er spørgsmål om alt fra aftaler om løn over bæredygtighed til de ansattes ret til at tage fri i forbindelse med venners bryllup, når konsulenterne kommer på besøg for at hjælpe og rådgive.....


- flere interviews om dette emneSådan laver du en App til dit firma
ERHVERV:
I denne udgave af magasinet MereMobil får du en guide i app-udvikling og samtidigt kan du lytte til rigtigt mange guldkorn fra en af branchens eksperter.....


- flere interviews om dette emne  ANDRE UDVALGTE INTERVIEWSMAGASIN:
KULTUR & FORBRUG:
Cæsar - manden og myten. En bog af Hass og Saxkjær
Flot tænkt – fornemt udført bog om Caesar – manden, der ændrede verdenshistoriens gang, som en overskrift lyder til et af bogens afsnit.
Foto af forside fra forlaget


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
Penge: Er inflationen endelig på vej op
Udsigten til endnu en stor amerikansk hjælpepakke og stigende råvarepriser har fået inflationsforventningerne til at stige. Christine Lagarde & Co. vil byde udviklingen velkommen på næste uges rentemøde i ECB.


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
Ledere skal lære at tale med de ansatte
For at skabe et godt samarbejde må man skabe en god dialog. Men det kniber for mange ledere. De kan finde hjælp i en bog om netop virksomhedens dialog og ledelse.


- flere interviews om dette emne
POLITIK:
Bygge- anlægsbranchen samler kræfterne til effektiv udvikling
Den nye erhvervsklynge får også en sikker forankring i bygge- anlægsbranchens praktiske verden


- flere interviews om dette emne
KULTUR & FORBRUG:
Jerk W. Langer og Jens Linnet: Sundt blodtryk på 14 dage
Forhøjet blodtryk - Gå til modangreb med mad!


- flere interviews om dette emne
KULTUR & FORBRUG:
Masser af stjerneskud i november
Leoniderne er navnet på en sværm af støvkorn, som jorden hvert år i disse dage passerer - og det giver mulighed for at se flotte lysstriber på himmelen mellem den 10. og 20. november.


- flere interviews om dette emne
POLITIK:
Tesfaye er træt af snyd og bedrag med udenlandsk arbejdskraft
Hårdere kamp mod snyd med udenlandsk arbejdskraft. Virksomhederne skal forhindres i at fifle med reglerne om løn og dertil hørende frynsegoder


- flere interviews om dette emne
POLITIK:
Tilskudsordninger åbner for helhedsorienteret energiforbedring
Underdirektør i DI Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, er meget positiv over den aftale om at bruge 2,3 milliarder kroner i tilskud de kommende år til energiforbedringer af den private boligmase.


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
"Folkene kan lide at være på arbejde"
Der er kommet god stemning - ikke bare mellem tømrerne men mellem alle faggrupperne - folk er glade. Sådan fortæller Jakob Boie Pedersen, direktør i tømrerfirmaet Sten Jensen as i Greve, efter de har været igennem et Lean Construction forløb.


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
Økonimi: Nu gælder det - Trump eller Biden.
Nedlukninger i Europa og et forestående amerikansk præsidentvalg har skabt nervøsitet på de finansielle markeder, men nu lover ECB nye lempelser af pengepolitikken til december.


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
Uddannelse giver os bedre lys
Aalborg Universitet København har siden efteråret 2014 tilbudt en kandidatuddannelse, som skal imødekomme øget efterspørgsel efter kompetencer om lys. En undersøgelse har vist, at virksomheder inden for en kort årrække har brug for at ansætte op mod 200 nye medarbejdere på dette højt specialiserede fagområde, som ikke hidtil har haft nogen uddannelse i Danmark.


- flere interviews om dette emne
KULTUR & FORBRUG:
Ny hybrid fra Honda sætter ny standard
Ekstra god plads når sæder flyttes rundt - et system som Honda har taget patent på. En benzinmotor og en selvladende elmotor, som er den, der driver bilen. Lyt med når vi tester den nye Honda Jazz Hybrid.


- flere interviews om dette emne
POLITIK:
Der er dømt nøl for infrastrukturplan
Utålmodigheden breder sig. Der er fortsat efter næsten 1½ år ikke indkaldt til forhandlinger om en plan for fremtidens infrastrukturinvesteringer.


- flere interviews om dette emne
MAGASIN:
KULTUR & FORBRUG:
Lars Tvede: Bobler, bullshit og børsfest
Foto af forside fra forlaget
”Fra nu af vil jeg spise risiko til morgenmad”, tænkte Lars Tvede,


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
De skabte det Danmark vi lever af
I vores serie om de opfindsomme danskere, der har skabt det velfærdssamfund og erhvervsliv, som vi lever af, er vi denne gang nået til et andet af de helt store navne, der satte gang i udenrigshandelen og stiftede nogle af vore mest kendte virksomheder.


- flere interviews om dette emneOM RADIO UPDATE -RADIO DER GIVER MENING

OM RADIO UPDATE:

   

REDAKTIONEN

FIND OS PÅ FM, NET m.v. SPONSOR OG SAMARBEJDE

MÅL & INDHOLD

BRUG AF LYD PRODUKTION AF DIN LYD
   Virksomhedsportrætter
   Produktportræt
   Organisationsportrætter

KONTAKT OS

TIPS OG FORSLAG


GÅ TIL FORSIDEN VED AT KLIKKE HER