SENESTE NYTPOLITIKERHVERVKULTUR & FORBRUGØKONOMI & PENGEMAGASINER

Kirsten Stubbe-Teglbjærg og Preben Lund: Fup, svindel og fifleri - Radio Update, Nyheder og baggrund 24 timer i døgnetNU AFSPILLES DET VALGTE INTERVIEW - TÆND DINE HØJTTALERE

Kirsten Stubbe-Teglbjærg og Preben Lund: Fup, svindel og fifleri

KULTUR OG FORBRUG:
MAGASIN:

Af: Hanne Bærentzen
Radio Updates magasin redaktør.

Foto af forsiden fra forlaget
Er det let at komme godt fra at snyde med sine forsikringer? Er bogen et sted at hente gode idéer for kommende kriminelle?

Svarene på disse to spørgsmål er helt enkelt - Nej, absolut ikke!

De to forfatteres bog om fup med forsikringer leverer en lang række fortællinger om, hvordan det går galt for svindlere – nogle gange endda grueligt galt. Langt den største del af sagerne handler om biler, der bliver udsat for alt fra ildspåsættelse over fingerede sammenstød til hærværk. I disse sager har Bjarne Jensen, som er uddannet mekaniker, medvirket med sin store erfaring, som han har fået gennem mange år dels som efterforsker for forsikringsselskaber dels som kriminalassistent hos politiet.

Der er desuden et afsnit om sælsomme sager, hvor folk f.eks. påfører sig selv mere eller mindre invaliderende skader for at høste forsikringspenge – eller lyver en ægtefælle død med tilsvarende formål. Så er der diverse fingerede indbrud eller besynderlige skader på indbo.

Og endelig er der beskrevet en række sager fra udlandet.

De fleste sager er beskrevet ganske kort - nærmest summarisk – helt ned til under en halv side.

De sager, der beskrives mest detaljeret, er dem, der handler om fusk med skader på biler enten under tyveri eller ved fingerede sammenstød. I hver af sagerne har ejeren i sin iver efter at få udbetaling fra forsikringsselskabet klart undervurderet en dygtig efterforskers læsning af skader, som i næsten klarsprog fortæller om, hvordan de, altså skaderne, er opstået. Det er også et tydeligt tegn på fusk, hvis det hævdes, at en bil har været involveret i et voldsomt sammenstød, men hvor airbag’en ikke er udløst, og sikkerhedsselen ikke har været belastet.

Desuden er der bilnøglerne, som i dag rummer alverdens information – ikke bare i form af slidmærker i rillerne på de lidt ældre modeller. Men i mere moderne køretøjer er der indbygget en såkaldt transponder, der sammen med ratlåsens startspærre kan give et hav af oplysninger til politiets eller forsikringsselskabernes efterforskere. I denne forbindelse giver bogen et godt råd til bilejere med dyre køretøjer: sæt en gammeldags solid, fysisk ratlås på rattet – det forklares meget grundigt, hvorfor det er en virkelig god idé.

De danske sager er (med et par væsentlige undtagelser) anonymiseret – både hvad angår ’forbryderen’ og det involverede forsikringsselskab. Det sidste undrede nærværende anmelder sig over, indtil jeg kom til bogens efterskrift, hvor forfatterne med deres egne ord ”..har ..mødt en mur af tavshed”, når de henvendte sig til forsikringsselskaber for at høre om, hvad de gør for at beskytte sig mod svindel. De to forfattere har simpelthen, som de skriver, ”ikke haft mulighed for at stille spørgsmål til selskabernes ledelse eller få deres forklaring blandt andet på, hvorfor så få sager om svindel ender med, at svindlerne bliver politianmeldt og retsforfulgt.” Det er da også virkelig mystisk. En unavngiven kilde har fortalt forfatterne, at politiet simpelthen nedprioriterer disse sager – bortset fra dem, der omfatter helt store summer. En anden kilde gør opmærksom på, at en del sager (også) omfatter socialt bedrageri i forbindelse med arbejdsskader, men reglerne om databeskyttelse forhindrer udveksling af oplysninger mellem forsikringsselskaber og kommuner – og sagerne bliver heller ikke meldt til politiet, som tilsyneladende ikke prioriterer dette område særligt højt.

Kirsten Stubbe-Teglbjærg og Preben Lund gav nu ikke op, men henvendte sig til både Rigspolitiet (svaret var ikke overraskende: manglende resurser) og til Justitsministeriet, som slet ikke havde mulighed for at give et svar. Når de enkelte forsikringsselskaber ikke ønsker at gå nærmere ind på omfanget af bedrageri, så kan det handle om ikke at ønske at virke som mistroiske overfor kunderne. Til gengæld erkender brancheforeningen Forsikring og Pension, at der virkelig er et problem, og der er i maj 2016 blevet vedtaget et fælles kodeks for selskaberne, som beskriver de retningslinjer, der skal følges, når der undersøges eventuelt urent trav ved en forsikringsbegivenhed. Dette kodeks er i sin helhed trykt i bogen.

Bogen tager fat i en lang række sager, som er elementært spændende at læse om, men det er lidt frustrerende, at det mange gange er så kortfattet. Der, hvor historierne får lidt mere substans, er det virkeligt givende – jeg vil nævne to meget forskellige eksempler: det ene handler om en mand, der i samarbejde med sin kone fingerer hendes dødsfald ved en ulykke, foranstalter en begravelse, får udbetalt en stor forsikringssum – og bliver afsløret ved at konen ses aflægge besøg hos en læge. Den historie er næsten en hel roman i miniformat med den nærmest groteske detalje, at nævnte læge forstår sin tavshedspligt så omfattende, at han ikke en gang kan fortælle, at nævnte afdøde kvinde faktisk havde været i hans konsultation. Der måtte en retskendelse til, men så kørte sagen også, og manden endte i fængsel.

Jeg spekulerede i øvrigt en del over, hvordan det kunne være, at medens de danske sager er næsten totalt mørkelagt med hensyn til navne, så er de amerikanske næsten overdådigt forsynet med samme. Det andet eksempel på detaljerede sager er det eneste danske eksempel på en sag belyst med navn på forsikringstager, men heller ikke her på forsikringsselskab: det var en sag af kolossalt omfang, da virksomheden FH Byg i begyndelse af 2009 gik i betalingsstandsning, og en række leasingselskaber derpå rejste et krav om at få udbetalt 141 millioner kroner som erstatning for en lang række gravemaskiner, biler og teknisk udstyr, som selskaberne havde finansieret for FH Byg. Her er masser af detaljer, og man skal holde ørerne godt stive for at følge med, men så er det også en interessant erhvervshistorie fra dengang, da finanskrisen kørte for fuld udblæsning. Bjarne Jensen arbejdede i flere år med at finde alle de biler og andet udstyr, der udgjorde de værdier, som leasingselskaberne havde finansieret. Og det lykkedes ham faktisk at finde rigtigt mange af dem. Men hvilket eller hvilke forsikringsselskaber, der stod til at miste de mange penge, får vi ikke oplyst.

Ifølge sagens natur kan man jo ikke vide, hvor mange forsikringssvindelsager, der ikke opdages. Men forfatterne peger på internationale undersøgelser, der vurderer det til at være op mod 10 % af forsikringsudbetalingerne, der er baseret på svindel. Det ville i så fald herhjemme betyde, at der i 2017 skønsmæssigt blev svindlet for 4,3 mia kr ud af de 43 mia udbetalte kroner i erstatninger. De opdaterede tal kan findes hos Forsikring og Pension

Bogen er udkommet på Kriminalforlaget, som er et forlag i Frydenlundgruppen.Send en bekendt en mail med link til dette interview - klik her:.

KLIK PÅ PILEN I DEN SORTE BJÆLKE
TIL VENSTRE HVIS LYDEN IKKE STARTER:Lyd: Copyright Radio UpdateHØR OGSÅ TIDLIGERE INTERVIEWS MED SAMME EMNE
Carlo Rovelli: Tidens orden
Anders Fomsgaard: Det er bare en virus
Vandringer i det kulturelle spinatbed
Kresten Schultz Jørgensen: Gør det godt
Sofie Malmborg: Bargums synder
Når du har set filmen om Skandinaviens største kriminalgåde
RADIO UPDATE
- radio der giver mening

En time med blandede interviews og korte nyheder
Klik her for at høre timeprogrammet med nyheder og interviews eller hør nyheder enkeltvis ved at klikke på dem herunder
Søg på RadioUpdate
- skriv et enkelt ord
                                                                                      RADIO UPDATE SÆTTER FOKUS PÅ:


Ny side 1

M. Stoltze, M. Klippenberg og S.Trolle: Sommerfuglehave
RADIO UPDATE FOKUS:
Foto af forside fra forlaget
De kan komme i store flokke, når de flyver fra syd mod nord i de varmeste sommermåneder – og i modsat retning når temperaturen falder.
Peter Olesen: Træhuse i København
RADIO UPDATE FOKUS:
Foto af forside fra forlaget
Fra kolonnaden på Amalienborg til et skur på Værnedamsvej –
Carlo Rovelli: Tidens orden
RADIO UPDATE FOKUS:
Foto af forside fra forlaget
”Tiden går hurtigere oppe i bjergene og langsommere nede på sletten.”Anders Fomsgaard: Det er bare en virus
RADIO UPDATE FOKUS:
- Vilde beretninger om virus og kampen mod dem, lyder bogens undertitel.Vandringer i det kulturelle spinatbed
RADIO UPDATE FOKUS:
- kræver vejledning. Det giver Ditte Maria Søgaard med sin bog: Vandringer i det kulturelle spinatbed - som byder på kulturforståelse i praksis.Kresten Schultz Jørgensen: Gør det godt
RADIO UPDATE FOKUS:
Foto af forside fra forlaget
”Jeg er ret sikker på, at de er en truet dyreart”, skriver forfatteren – det er de dygtige mennesker, han taler om!Sofie Malmborg: Bargums synder
RADIO UPDATE FOKUS:
Foto af forside fra forlaget
”Vi kunne ikke nøjes”, tænker Rebecca, Bargums datter, om både sin far og sig selv, og hun fortsætter sine overvejelser om grådighed og tilføjer, at de begge ”forlangte og forventede altid mere…”.Vær med til at forme RadioUpdate's nye magasin-programmer
Bliv samarbejdspart og ene-sponser på vores nye magasin om dette emne. Klik her og hør nærmere.


Når du har set filmen om Skandinaviens største kriminalgåde
RADIO UPDATE FOKUS:
Nu laves der en film om mordbranden på Scandinavian Star, som stadig ikke er opklaret. Men der er mere end én gåde, forklarer Lars Halskov i sin meget omtalte bog. I anledning af at filmen er vist, ser vi på bogen igen.Dave Goulson: Den kriblende have
RADIO UPDATE FOKUS:
Foto af forside fra forlaget
Orme, bænkebiddere, tusindben, fluer, hvepse, biller – og
Sasja Emilie Mathiasen Stopa: Ære
RADIO UPDATE FOKUS:
Foto af forside fra forlaget
”Kriterierne for ære og skam ændrer sig i historiens løb”,Ny side 1 TIDLIGERE ERHVERV       TIDLIGERE ERHVERV       TIDLIGERE ERHVERV  
Ingen grund til panik over coronakrisen

Sådan skaber ledere balance i arbejdslivet

Bedre sent end aldrig med coronakrav

Danskerne arbejder mindre end de fleste

Ledelse: Når udfordringen er stressede medarbejdere

Dansk opfindsomhed satte spor i verdens bølger


Ny side 1

NYE UPDATE TEMAER

NYE BØGER

HAVE OG NATUR

BØGER OM LEDELSE

VIDENS MAGASINER

DANMARKS HISTORIE

BYGGERI

MOTOR OG BILEN

OS OG NETTET

TIME PROGRAMMER

POLITIK I UGEN

ERHVERV I UGEN

KULTUR I UGEN

EN TIME PÅ NETTET

DAGENS TEMA

DE KORTE NYHEDER

UAFBRUDT-24-7-365

KONTAKT OG OM OS:

SE NEDERST PÅ SIDEN

 

Ny side 1

HØR OGSÅ     HØR OGSÅ     HØR OGSÅ  
Anders Fomsgaard: Det er bare en virus

Kæmpe boost til byggeriet

Danskerne arbejder mindre end de fleste

Vandringer i det kulturelle spinatbed

Kresten Schultz Jørgensen: Gør det godt

Ledelse: Når udfordringen er stressede medarbejdere


Ny side 1

 

DAGENS ERHVERVSBOG
 
Ny side 1
Førstehjælp til den nye leder
Bogen i denne uge er en erhvervsbog. Har man netop fået ledelsesansvar i en virksomhed kan....Ny side 1

MEST POPULÆRE 
BØGER LIGE NU

 
Hilde Østby og Ylva Østby: At dykke efter søheste

Søren S. Jørgensen og Per Westergård: Den journalistiske forbindelse

Erasmus af Rotterdam: Om den frie vilje

Østerfelt, Andersen og Blaszczyk: Marie Curie – et lys i mørket

Simon Fruelund: Optegnelser fra verdens ende

Jonas Bonnier: Helikopterkuppet

Arne Haugen Sørensen: Tiden grebet i halen

En uhyggelig del af Danmarks historie

Øbro & Tornbjerg: De ustraffede

Start selv og bliv din egen forlægger

NYHEDS-SAMMENDRAGET
DE KORTE
NYHEDER


Nyhederne fra Radio Update
UPDATE TEMA - TEMA UPDATE
FOKUS OG TILBAGEBLIK PÅ UDVIKLINGEN

Ny side 1Hund efter Tyskland


TysklandLykke Friis skriver om Tyskland i en ny bog - i anekdotisk stil, siger hun selv, men man kan lære en del under læsningen!....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Kig op og kig ned i Svendborg
Peter Olesen har skrevet en bog om Svendborg, og Radio Updates magasinredaktør Hanne Bærentzen taler her med ham om hvordan den blev til.....


Smuk bog om vidunderskønt sted
San Cataldo er navnet på et gammelt kloster ved Amalfi kysten ikke langt fra Pompei - klostrets historie er lang og fascinerende, fortæller en af bogens forfattere, Marianne Pade, direktør f....


Henning Bro: Øresunds- metropolen
MAGASIN:
Foto af forsiden fra forlaget
Historien bag den interskandinaviske byregion....


Spændende, genbrugte huse har fået nyt liv
Denne uges bog på Radio Update handler om huse der får nyt liv. Det drejer sig mest om København, hvor Peter Olesen har set på spændende huse....

Wien er en by af de smukkeste huse, dejlige billeder og skøn musik
- og så skal man heller ikke glemme caféerne, siger Jørn Erslev Andersen, forfatter til et af kapitlerne i bogen WIEN, udgivet i Aarhus Universitetsforlags serie "Vide verden"....

Rundt i det romantiske Rom
Radio Update

MERE FRA FORSIDEN LIGE NU
RADIOUPDATE 6/6 - RADIO DER GIVER MENING


Peter Olesen: Træhuse i København
MAGASIN:
Foto af forside fra forlaget
Fra kolonnaden på Amalienborg til et skur på Værnedamsvej – ....

LYT TIL VORES FOKUS PÅ DETTE EMNE

Byggeriet efterlyser flere klimaambitioner hos regeringen
ERHVERV:
POLITIK:
Forslaget om at udskifte olie- og naturgasfyr og erstatte dem med varmepumper og fjernvarme er ifølge direktør Michael H. Nielsen for uambitiøst ....


- flere interviews om dette emneHvor dyb bliver krisen i USA, og hvad sker der med Brexit
ERHVERV:
Dansk økonomi klarer sig nok bedre gennem coronakrisen end USA og Storbritannien. Men hvorfor egentlig og risikerer vi at stå over for et hårdt Brexit? Lyt med når Nordea....


- flere interviews om dette emneIngen grund til panik over coronakrisen
ERHVERV:
POLITIK:
En optimistisk formand for SMVdanmark og Dansk Håndværk tror på, at danskernes evne til at klare sig gennem kriser også vil vise sig efter coronaepidemien ....


- flere interviews om dette emneSådan skaber ledere balance i arbejdslivet
ERHVERV:
I dette afsnit af vores serie om ledelse kan du høre hvordan chefen kan være med til at skabe balance for sine medarbejdere. Helle Rosdahl Lund har sammen med Kim Reich s....


- flere interviews om dette emneUvist hvornår grænserne åbnes - og for hvem
POLITIK:
Statsministeren vil ikke sætte dato for, hvornår turister igen kan strømme over grænserne - og om det kun vil være tyskere, der får lov til at holde ferie i Danmark.....


- flere interviews om dette emne


Ny plugin følger trenden - bilerne bliver elektriske
Hyundai følger tendensen med deres nye Ioniq PHEV plug-in hybrid. Sæt den i kontakten og dæk den første del af din kørsel med ren energi fra elnettet. Hør testen her.....


- flere interviews om dette emneBedre sent end aldrig med coronakrav
ERHVERV:
POLITIK:
Regeringen truer med at lovgive med krav om 14-dages selvisolation for alle indrejsende - uanset nationalitet ....


- flere interviews om dette emne  ANDRE UDVALGTE INTERVIEWSERHVERV:
Genanvendelse gøres til en god forretning
Cirkulær økonomi kaldes det i erhvervslivet. Og der er masser af muligheder for at tjene penge. Et af områder er byggesektoren, forklarer Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri.


- flere interviews om dette emne
KULTUR & FORBRUG:
Kig op og kig ned i Svendborg
Peter Olesen har skrevet en bog om Svendborg, og Radio Updates magasinredaktør Hanne Bærentzen taler her med ham om hvordan den blev til.


- flere interviews om dette emne
KULTUR & FORBRUG:
Ny Peugeot på det danske marked om nogle uger
Peugeot 2008 er en helt ny bil fra PSA - sportsligt udseende med en god portion rovdyr over forpartiet, der lever op til mærkets logo.


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
Store penge i design hos små virksomheder
SMV'erne springer ofte design over, når de laver nye produkter. Men det er en dårlig ide, lyder det fra eksperterne.


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
Der plantes for lidt skov
Staten planter ikke længere tilstrækkeligt skov med nåletræer, og det rammer nu de danske savværker, der ikke kan skaffe tilstrækkelige råvarer til produktionen.


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
De opfindsomme danskere - Skrivemaskinen
Iderigdom og opfindsomhed har altid været nøglen til succes. Det er den, der har udviklet dansk erhvervsliv til det, som det er i dag. Vi tager en lille pause, og kigger på en enkelt - for de fleste lidt overraskende - dansk opfindelse.


- flere interviews om dette emne
POLITIK:
Højere råstofafgift får ikke den store betydning
Dansk Byggeri ser endda gerne endnu højere råstofafgifter, hvis pengene føres tilbage til sektpore i form af kompensationer til naboer ved grusgrave og lignende
ERHVERV:
Ups - det koster en retssag at få ret
Små og mellemstore virksomheder glemmer at forsikre sig mod de udgifter, som et stigende antal retssager medfører. Og det kan være dyrt.


- flere interviews om dette emne
MAGASIN:
KULTUR & FORBRUG:
Chris MacDonald: Ikke til forhandling – livets ligning.
Foto af forsiden fra forlaget
Træt? Så er du lige så farlig som en spritbilist!


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
Bilen overtager styringen, hvis du falder i søvn bag rattet
Ny Nissan inddrager endnu mere teknik, der holder øje med sikkerheden mens du kører. Hør hvad der sker, hvis du holder op med at styre bilen mens du kører på en almindelig landevej.


- flere interviews om dette emne
KULTUR & FORBRUG:
Vores madvaner ændrer sig stort set ikke
Stegt kylling og frikadeller er stadigt blandt vores foretrukne hverdagsretter. Og det var de også for fem år siden. Men vores fokus på økologi er faldende, visen en ny opgørelse.


- flere interviews om dette emne
MAGASIN:
KULTUR & FORBRUG:
Claus Glunk, Bonnie Hegner, Chr. Gorm Tortzen: Archimedes.
Foto af forsiden fra forlaget
Naturvidenskab som kulturarv. Archimedes er en af de giganter indenfor matematik og fysik, hvis idéer og opfindelser stadig sætter spor i vores verden af i dag.


- flere interviews om dette emne
POLITIK:
Kattegatforbindelse er gidsel for Femernprojektet
Tidligere trafik- og vejchef i Vejdirektoratet peger på, at det sagtens kan lade sig gøre at lægge trafikplanerne, så tog kan passere hinanden uden for selve Kattegatforbindelsens højbro


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
POLITIK:
Christiansborg sætter stærk fokus på byggerier i træ
Folketingets Boligudvalg holdt onsdag en høring om bæredygtigt byggeri i træ, og det blev et stort tillægsstykke med cirka 140 deltagere


- flere interviews om dette emne
ERHVERV:
POLITIK:
Kattegatforbindelsen fortsat på den politiske dagsorden
Også den nuværende regeringen vil undersøge mulighederne for en fast forbindelse over Kattegat


- flere interviews om dette emneKONTAKT REDAKTIONEN

OM RADIO UPDATE -RADIO DER GIVER MENING

OM RADIO UPDATE:

   

REDAKTIONEN

FIND OS PÅ FM, NET m.v. SPONSOR OG SAMARBEJDE

MÅL & INDHOLD

BRUG AF LYD PRODUKTION AF DIN LYD
   Virksomhedsportrætter
   Produktportræt
   Organisationsportrætter

KONTAKT OS

TIPS OG FORSLAG


GÅ TIL FORSIDEN VED AT KLIKKE HER